Logga in

De här VVS-jobben är vanligast på svarta listan

Publicerad
4 mar 2024, 06:00
| Uppdaterad
5 mar 2024

Hantverksföretagen står för 65 av 272 ärenden i den senaste uppdateringen av svarta listan. Tillsammans har de en skuld till kunderna på drygt 2,8 miljoner kronor, enligt Arns beslut. Två VVS-ärenden om sexsiffriga belopp ska prövas i tingsrätten.

Företag som inte följer Allmänna reklamationsnämnden rekommendationer publiceras regelbundet på Råd & Röns Svarta lista. I den senaste uppdateringen som publicerades  i februari 2024 står hantverksföretagen, där VVS ingår, för 65 av 272 ärenden.

Struntar i att svara:
Värmepumpsföretaget har fyra ärenden på svarta listan

Tidigare tvist i Arn:
Vems var felet att golvbrunnen kom för nära väggen?

De flesta ärendena handlar om badrum, tätt följt av kök.

Bland VVS-ärendena, som ofta ingår i byggentreprenader, finns icke fackmässigt utförda VVS-installationer som underkänts i besiktningen, bristfälligt utförd ventilation, våtrumsintyg som inte lämnats ut, värmepumpar som inte fungerar, en felaktigt installerad avloppstank – och ett fall där företaget skickade en slamsugningsbil istället för en rörmokare och ändå krävde betalt av kunden.

Det enskilda VVS-ärendet som svarar för den högsta rekommenderade ersättningen till kunden, som inte betalats – 300 000 kronor – handlar om felaktigt installerad VVS i samband med renovering av toalett och tvättstuga hos en villaägare i Skåne. Det är ett av de två VVS-ärendena på listan som har drivits vidare till tingsrätt.

Badrumstvist från 2023:
Ikea-tvättställ monterades med bygglim – förstörde tätskiktet

När det gäller summan av ersättningsbeloppet visar den inte hela bilden av det faktiska värdet för bristfälligt utförda tjänster eftersom Arns beslut ofta landar i att fel ska åtgärdas istället för att ersättning med en viss summa pengar ska betalas till kunden.