Logga in

Värmepumpsbranschen känner fortfarande av hettan – men den svalnar

Publicerad
5 okt 2023, 10:37

Värmepumpsbranschen tror fortsatt på en mycket hög efterfrågan de närmaste åren, men förväntningarna ser lite annorlunda ut jämfört med förra året. Det visar en ny undersökning. 

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen skickar varje år ut en enkät till återförsäljare och installatörer av värmepumpar till konsument. Syftet med webbenkäten som kallas Pulsen är att ta reda på bland annat vilken företagens syn på marknaden är, hur priserna förändras och hur många som jobbar i branschen. 

mer om marknaden
Tillverkare av värmepumpar: ”Vi får inte ut våra produkter”

siffror från innan sommaren
Här är värmepumparna som säljer bäst i vår

Årets svar visar att 85 procent av de svarande återförsäljarna och installatörerna upplever en hög efterfrågan på värmepumpar. Det är en minskning från förra årets 93 procent. 

Frågan om hur man tror att efterfrågan blir de närmaste tre åren ger 92 procent positiva svar, jämfört med 96 procent vid fjolårets undersökning. I år är det en klart lägre andel företag som svarar att de tror på en ”väldigt hög” efterfrågan, många har sänkt förväntningarna till ”hög” efterfrågan. Det är samtidigt också en tydlig andel som höjt sin tro ett snäpp från ”ganska hög” till ”hög”. 

”Den vanligaste anledningen till att kunder beställer installation av värmepump är att de vill byta ut direktverkande el.”

Kostnaden för en totalentreprenad i exemplet ett hus med 20 000 kWh per år har gjort ett visst skutt enligt enkäten. Prisökningen för luft-vattenvärmepumpar uppges bland företagen ligga på 19 procent mot förra året. Priset för bergvärme och jordvärme ökar med 17 procnet och frånluftsvärmepumpar med 14 procent. För luft-luftvärmepumpar går priserna inte lika snabbt uppåt, de fortsätter stiga i jämn takt med 6 procent för 2023. Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen ser prisökningarna som väntade med tanke på världsläget och att bränslepriserna rusat. Många kunder vill borra djupare energibrunnar för att deras värmepump ska kunna stå för hela energibehovet. 

Den vanligaste anledningen till att kunder beställer installation av värmepump är att de vill byta ut direktverkande el. De höga elpriserna ligger bakom att 37 procent av installationerna under året har bestått i att sätta in en värmepump i hus som har direktverkande el.

Enkäten gick ut till 600 av föreningens installatörsmedlemmar och endast 55 av dem svarade. Enligt Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen beror det låga deltagandet på att många av företagen som inte har svarat inte säljer värmepumpar till konsument.