Logga in

Ohoj – ett skepp kommer lastat med rekordlånga rör

Publicerad
8 maj 2023, 08:27

En gigantisk sjötransport av tre 500 meter långa rör med 1,4 meter i diameter fraktades sjövägen från Pipelifes fabrik i Norge till Stockholm med hjälp av en bogserbåt.

Den som till äventyrs befann sig vid Södertälje kanal i slutet på april fick se ett skådespel. Gigantiska rör lyftes över slussportarna in i Mälaren. Varje meter rör vägde nästan ett halvt ton.

Rören som är 500 meter långa och 1,4 meter i diameter, kommer så småningom ligga på Mälarens botten för att säkra dricksvattnet i Stockholmsregionen. Rören ingår i ett projekt där Stockholm Vatten och Avfall bygger en ny huvudvattenledning.
– Det är ett hållbart sätt att transportera rör på och kommer att säkerställa dricksvattnet för lång tid framåt, säger Lisa Carlsson Coppage på plaströrstillverkaren Pipelife Sverige.

De som ligger bakom det ovanliga projektet är Stockholm Vatten och Avfall som bygger ny huvudvattenledning.
Rören är slagtåliga och följsamma och är lämpade för att ligga på både sjö- och havsbotten. Rören är 100 procent återvinningsbara. Fördelen med att använda så långa rör är att det blir få skarvar.  

Den längsta rörkonvoj till sjöss som hittills har gjorts skedde i Suezkanalen, då 630 meter långa rör, med en bredd av 30 meter, bogserades igenom kanalen för vidare transport till Bangladesh.