Logga in

Vem ansvarar för en avvikelse – VVS-montören eller kunden?

Publicerad
14 dec 2022, 06:00

Hur hanterar jag en avvikelse om jag vill vara helt säker på att slippa eventuella problem när jobbet är klart? Besiktningsmannen Sajad Mirkhalafi svarar.

Läs också:
Besiktningsexpertens bästa tips vid badrumsrenovering

Besiktningsmannen svarar också på:
Bedömer ni arbeten i gamla kåkar likadant som i nyproduktion?

Fråga: Lösningen på jobbet jag gör avviker från reglerna eftersom det inte går att få till på annat sätt. Jag har berättat det för kunden. Måste jag göra något mer för att ha ryggen fri om det skulle bli diskussioner i efterhand?

Svar: Utgångspunkten är att en avvikelse måste hanteras korrekt av installatören. Vi har massvis med ärenden i tingsrätten som berör ansvarsfrågan för avvikelser. Enkelt sagt så är installatören skyldig att informera, avråda och få kunden att förstå konsekvenserna. Det ska vara tydligt och inte finnas någon oklarhet kring avvikelsen.

I ett ärende i tingsrätten hade man dömt till kundens fördel eftersom det fanns oklarheter och kunden yrkade på att hen inte förstod. Så det måste vara glasklart. Jag rekommenderar att det alltid ska finnas skriftligt.

Om du som montör har informerat och  avrått kunden och hen ändå vill behålla det som det är kunden ansvarig. Du som hantverkare kan aldrig bli ansvarig för en avvikelse om du hanterat det rätt.
Däremot är det väldigt vanligt att kunden informeras om en avvikelse först efter att vi genomfört en slutbesiktning. vilket är fel. Då är det installatören som bär ansvaret och har dessutom en skyldighet att åtgärda.

Efter tvisten:
“Nu har jag lärt mig att varenda avtal ska finnas som SMS eller mejl”

Ett annat fel som vi ser är utförandefel. Det vill säga att installatören inte har monterat korrekt eller utfört arbetet enligt anvisningarna. Även om det är en avvikelse så måste man göra ett fackmässigt arbete så gott det går. Om det exempelvis kommer upp rör ur golvet, vilket är en vanlig avvikelse, ska man försöka täta så gott det går om rören inte går att flytta.