Logga in

Kunden vill ha en installation som strider mot reglerna – vad gör jag?

Publicerad
16 nov 2022, 06:05
| Uppdaterad
15 nov 2022

Installatören vill göra kunden nöjd men vet att lösningen som kunden vill ha inte uppfyller reglerna. Säker Vatten-experten Martin Brunnkvist ger råd.

Fråga: Jag renoverar ett kök badrum och kunden vill absolut ha en egen lösning som avviker från branschreglerna, eftersom det är svårt att få till det snyggt annars. Hur hanterar jag det?

Vill öka trovärdigheten
Därför publicerar Säker Vatten namnen på uteslutna företag

Vattenskador i kök
Säker Vatten-experten: ”Hållbarare maskiner är en viktig del”

Svar: Om du gör som kunden vill är det jätteviktigt är att du och kunden gör en skriftlig överenskommelse om avvikelsen där det framgår att du avrått från lösningen. Den måste skrivas innan du sätter igång med jobbet oavsett om det är en privatkund eller ett annat företag som vill ha jobbet utfört. 

Rättsfall
Bluffade om branschintyg

Då tar beställaren på sig ansvaret för att försäkringsskyddet inte täcker det om något skulle gå snett. Det kan exempelvis handla om rörgenomföringar i golv som inte gjorts enligt reglerna.