Logga in

Svårt hitta ventilationare till bygglaget med – nästan – bara kvinnor

Publicerad
27 sep 2022, 05:47

Ett bygglag bestående av nästan enbart kvinnor har byggt och installerat i det koldioxidneutrala huset Villazero i Borlänge. ”Det är stort eftersom det är första gången det händer i Sverige”, säger VVS-montören Emma Korsgren på Tunabygdens VVS Installatör.

Projekt Villazero startade som en idé med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Syftet var att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar och byggmaterial. Samtidigt bestämdes att man enbart skulle ha kvinnliga hantverkare på bygget. 

Hon har varit med länge, men aldrig förr byggt ett hus tillsammans med enbart kvinnor
”Vi är 15 tjejer med olika kompetenser i bygglaget”

Shamiela Cloet, är VVS-montör – ett bristyrke i Sydafrika
Här vill fler unga kvinnor bli VVS-montörer

Instalcobolaget Tunabygdens VVS Installatör är ett av de installationsföretag som deltagit i projektet. VVS-montörerna Emma Korsgren och Therese Strand ansvarar för VS-installationerna i det klimatsmarta huset.

– Jag tvekade inte innan jag tackade ja. Det var spännande att få chansen att vara en del av det här unika projektet, säger Emma Korsgren, som nu vidareutbildar sig till VVS-projektledare på Yrkeshögskolan.

Hon tycker att jobbet i princip var som att installera i vilket hus som helst, det som var annorlunda var att det var ett kvinnligt bygglag. 

– Men det var kul att lära sig att det finns material som är mer klimatsmarta och att bygga mer hållbart. Annars var det inga konstigheter att det var kvinnor som byggde, fast man är ju van att det är mest män på plats, säger Emma Korsgren som gärna deltar i liknande projekt framöver. 

– Jag vill vara med och bygga hållbart i framtiden, konstaterar hon. 

Sandra Hinders, elektriker på Granitor (före detta Midroc). Foto: Granitor

Elektrikern Sandra Hinders gjorde elinstallationerna i Villa Zero. Nu arbetar hon tillfälligt som yrkeslärare i Falun, men kommer snart att gå tillbaka till sitt ordinarie jobb på Granitor i Borlänge.

– Det var förstås kul att jobba med ett nästan helt kvinnligt bygglag. Samtidigt var det här ett av de mest utmanande projekt jag deltagit i, sedan jag började jobba som elektriker 2005, säger Sandra Hinders och tillägger att kraven på täta genomföringar överallt var väldigt speciella.

Att ingen har byggt hus på det här viset förut innebar att mycket fick lösas på plats mellan de olika yrkesgrupper som deltog i jobbet.

– Dessutom var det svårt att borra i de halvmetertjocka väggarna. Elritningarna var inte helt klara när vi drog igång och jag fick ändra en hel del själv här och var, förklarar hon.

Weronica Sundmark, injusterare på Sterco Ventilation & Fastighetsunderhåll i Haninge, arbetade med ventilationssystemet i Villazero.

–  Jag tror att yrket ventilationsmontör/tekniker är ”osynligt”, än så länge i byggbranschen. När man tänker byggare så tror jag man tänker snickare, målare, golvläggare, elektriker med mera. Men ju fler tjejer som syns inom yrket desto fler kommer att komma. Och vi har ju turen att ha flera kompetenta tjejer på vår firma.

Lotta Renheim, tidigare entreprenadingenjör på Byggpartner, numera byggingenjör på LBS Ingenjörsbyrå, har varit med länge i byggbranschen, men aldrig förr byggt ett hus tillsammans med enbart kvinnor.

– Vi har både män och kvinnor i projekteringsgruppen. Men tanken med ett kvinnligt bygglag var att lyfta fram kvinnorna i branschen. Vi ville visa att det går att jobba som kvinna i branschen och att det ska locka fler kvinnor att söka sig till bygg- och installationsbranschen. Det behövs ju fler kvinnor, det kryllar inte av kvinnor branschen precis.

Tror du att det blir fler sådana här projekt med enbart kvinnor i bygglaget?

– Det kan det säkert bli. Jag kan tänka mig att det här ger ringar på vattnet på andra ställen i landet, säger Lotta Renheim.

En rekrytering som Villazero hade problem med inledningsvis var just ventilationsmontörer.

– Men vi hittade till slut tre kvinnliga ventilationsmontörer i Stockholm. De kunde arbeta en vecka och sen vi fick vi anlita manliga montörer från ett ventilationsföretag i Borlänge för att färdigställa, eftersom det var förseningar med leveranserna, säger Helena Tallberg, projektledare på Fiskarhedenvillan.

Hon berättar också att det finns en förstudie om Villazero som är gjord med hjälp av Högskolan Dalarna och en ansökan är inskickad till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Projektet är ett småhus helt i trä som byggs koldioxidneutralt och certifieras med Svanenmärkning och NollCO2. Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till noll klimatpåverkan.

Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan, är en av initiativtagarna till projektet. Han flyttade in i villan i april 2022 och stortrivs i det extremt koldioxidsnåla småhuset.

– Jag är mycket nöjd med tystnaden, det vackra materialet och den mycket låga energiförbrukningen. Arkitekterna har gjort ett bra jobb med både plan och fasad. Huset är kompakt, men inrymmer mycket funktion på liten yta, säger Gunnar Jönsson. 

Hon är verksamhetschef på VVS-branschens yrkesnämnd (VVS-YN)
”Den största utmaningen blir att få in fler kvinnor”

Gunnar Jönsson säger sig har dragit flera viktiga lärdomar från projektet.

– Jag har lärt mig mycket om alternativa byggmaterial som trägrund, träfiberisolering och trätak. Nu utvärderar vi materialen. Jag ser också styrkan med att arbeta i ett samverkansprojekt. Vi var tre företag: Mondo Arkitekter, Structor Byggteknik Dalarna och Fiskarhedenvillan som samarbetade. Detta gjorde att vi kom längre fram än vad vi gjort om vi varit själva med detta projekt.

Övriga samarbetspartner i projektet är Women Building Sweden, Byggpartner, Byggdialogen Dalarna,, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna samt flera underentreprenörer.

Viktiga framgångsfaktorer

1 – Bra kommunikation över yrkesskråna.

2 – Yrkesskicklighet klarade utmaningarna.

3 – Prestigelöshet öppnade för samarbete.

Villazero

  • Målet på NollCO2-utsläpp är uppfyllt och Villazero har även blivit NollCO2-certifierat, vilket innebär att huset är koldioxidneutralt.
  • Grunden i Villazero är av trä i stället för en traditionell betongplatta. Det har gjort att i princip alla installationer placerats i taket, eftersom rörgenomföringar i trägrunden hade förhöjt risken för fuktskador.
  • Av samma skäl gick det inte att installera golvvärme i Villazero, värmesystemet består här av en luft/vattenvärmepump och ett FTX-aggregat där all uppvärmning sker via ventilationsluften..
  • I villan går alla vattenrör uppåt för att undvika genomföringar i träplattan.
  • Solcellerna på taket ger 10 000 kilowattimmar el per år täcker villans behov av uppvärmning, varmvatten, ventilation, hushållsel och laddning av elbil.Överskottet betalar tillbaka koldioxidskulden så att man uppnår netto noll koldioxidutsläpp.
  • Utebelysningen följer solens gång och sätts på när det börjar bli mörkare ute och stängs av när det ljusnar.
  • Väggarna är ungefär lika tjocka som i passivhus, med väl tilltagen isolering.