Logga in

10 nya lagar som du bör ha koll på

Publicerad
30 jun 2022, 09:03

Från och med i morgon börjar en rad nya lagar att gälla. Vi har listat de viktigaste nyheterna för installationsbranschen.

1) Straff för knivbrott skärps

Maximistraffet för uppsåtliga knivbrott av normalgraden skärps till fängelse i ett år. För grovt knivbrott skärps straffet till fängelse i lägst sex månader och högst två år.

Vidare ska fler knivbrott än tidigare bedömas som grova. Det kan exempelvis handla om att kniven har innehafts i en kriminell miljö, på en nattklubb eller på en skola.

Det kan också handla om att kniven har innehafts på en brottsutsatt plats eller att det har varit fråga om en särskilt farlig kniv, exempelvis en springstilett.

Börjar gälla 1 juli 2022.

När och var får man bära hantverkarkniv?
”Jag hämtar barn dagligen med minst två knivar i mina arbetsbyxor”

Försäljningen av elbilar och elhybrider till VVS- och elföretag ökar
Allt fler installatörer väljer elbil

Foto: Getty Images

2) Snabbare hantering av tillstånd till starkströmsledningar

Tidsfristen för tillstånd för att bygga eller använda starkströmsledningar (nätkoncession) kortas till två år, från tidigare tre år. Detta gäller ärenden som prövas av Energimarknadsinspektionen. För ärenden som prövas av regeringen är den nya tidsfristen fyra år, jämfört med tidigare fem år.

Börjar gälla 1 juli 2022.

3) Nya krav på laddningspunkter för elbilar

De nya kraven för elnätsverksamhet gäller bland annat innehav av laddningspunkter för elfordon, energilagringsanläggningar, tillåten verksamhet för elnätsföretag, nätutvecklingsplaner och anslutning till elnätet. Dessutom införs nya lättnader för mikroproduktion av el

Börjar gälla 1 juli 2022.

4) Förmånsvärdet sätts ned med 350 000 kronor för elbilar

Förmånsvärdet sätts ned med ett fast schabloniserat belopp som utgår från bilens miljöteknik.

Nedsättningen uppgår till 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar.

Men nedsättningen får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris. Ändringen gäller för bilar som blir skattepliktiga för första gången från och med 1 juli 2022.

Börjar gälla 1 juli 2022.

Foto: Getty Images

5) Höjd skatt för lätta lastbilar

Miljöstyrningen i bonus–malus-systemet skärps. Den nedre gränsen för när det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 90 till 75 gram koldioxid per kilometer och gränsen för när den högre nivån på det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 130 till 125 gram per kilometer.

De nya reglerna slår hårt mot transportbilar, som har relativt få fossilfria alternativ. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 1 360 jämfört med 879 i fjol, enligt Mobility Sweden.

För en ny lätt lastbil som körs på diesel blir fordonsskatten 19 000–24 000 kronor årligen beroende på modell. Exempelvis en Ford Transit 350 L3 2,0 TD skåp, som i dag har en fordonsskatt på 19 599 kronor får nu en skatt på 21 329 kronor.

Började gälla 1 juni 2022.

Många är skeptiska till mätning av värme och varmvatten
”Värmemätning kommer aldrig någonsin att fungera”

6) Krav på individuell mätning av vatten och värme

Det i branschen mycket omdiskuterade IMD (individuell mätning och debitering av värme och varmvatten) införs nu i nya flerbostadshus .

Reglerna införs för att fjärrvärme- och fjärrkylekunder samt lägenhetsinnehavare ska kunna styra och minska sin energianvändning.

Började gälla 1 juni 2022.

7) Ny aktör på byggmarknaden

Certifierade byggprojekteringsföretag blir nya aktörer i byggsektorn. Enligt plan- och bygglagen ska ett sådant certifierat företag bland annat bedöma tekniska egenskapskrav vid nybyggnad av bostadshus.

Börjar gälla 1 augusti 2022.

8) Konsumentskyddet stärks vid digitala köp

 En ny konsumentköplag har stärkt konsumentskyddet och moderniserat konsumenträtten vid köp av digitala varor och tjänster.

Alla fel som visar sig under två år efter köpet av en vara ska som utgångspunkt anses vara fel som näringsidkaren ansvarar för, vilket är en förlängning från tidigare sex månader.

Började gälla 1 maj 2022.

9) Skärpta krav på företagsrekonstruktörer 

En rekonstruktionsplan, som innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem, ska kunna fastställas med bindande verkan.

Kraven på rekonstruktörer skärps och rekonstruktörer ställs under tillsyn.

Börjar gälla 1 augusti 2022.

Foto: Getty images

10) Stöd för att byta ut rostiga rör

 Stöd kan ges för att bygga om eller byta ut rörledningar vid drivmedelsstationer på landsbygden. Ombyggnationen eller bytet av rörledningarna ska vara nödvändigt för att säkerställa det skydd mot korrosion, som krävs enligt gällande föreskrifter.

Stöd får lämnas med upp till 85 procent av kostnaden för investeringen. Dessutom kan förskott beviljas med upp till 80 procent av det förväntade stödet.

Började gälla 19 april 2022.

Läs mer om de nya lagarna här.