Logga in

”Värmemätning kommer aldrig någonsin att fungera”

Publicerad
21 nov 2019, 06:00

Om bara några veckor träder de nya kraven på mätning av värme och varmvatten i kraft, som får stor betydelse för landets fastighetsägare och VVS-företag. Men många är minst sagt skeptiska.

Jonathan Becker, vd för VVS-företaget Pipeline i Helsingborg AB, är mycket kritisk till att individuell mätning och debitering av värme och varmvatten nu införs i Sverige.

– Det är att kasta pengarna i sjön. Värmemätning kommer aldrig någonsin att fungera. Vi förespråkar en direkt energibesparing med värmepumpar i stället, säger han och tillägger:

– IMD skapar grannosämja när vissa personer stänger av sina element helt och lever på grannarnas värme. Jag tycker inte att man ska tvinga fru Svensson, 65 år, att betala för grannens värme.

Här finns de nya jobben

Jonathan Becker förespråkar värmepumpar i stället för att minska energianvändningen.

– Det finns en stor efterfrågan på värmepumpar, som kommer att öka, inte minst tack vare undantaget i de nya reglerna om att slippa IMD om man energieffektiviserar. Värmepumpar och fjärrvärme är en bra kombination. Det räcker med två värmepumpar till ett flerbostadshus med 50 lägenheter för att du ska sänka energianvändningen, säger Jonathan Becker.

Jonas Tannerstad slapp äta upp hatten – halverade energiförbrukningen

Johan Clementz, Helsingborgshem

Allmännyttiga Helsingsborgshem har prövat IMD under 25 år i 6 000 lägenheter, men valde sommaren 2018 att bort värmedebiteringen.

Sedan start är den totala kostnaden för mätprojektet cirka 50 miljoner kronor.

– Efter en enkät bland hyresgästerna är slutsatsen att IMD inte gjorde kunderna nöjdare och den totala energiåtgången minskade inte heller. De tyckte att systemet var svårt att förstå, säger Johan Clementz, fastighetsteknisk chef på Helsinborgshem.

Helsingborgshem sparade inte heller någon energi genom mätningen. Tvärtom så ökade energianvändningen då många hyresgäster valde en högre inomhustempereratur än normalt.

Rasar mot IMD: ”Vi betalar grannarnas värme”

Simon Siggelsten, Malmö Universitet

Simon Siggelsten, lektor i byggteknik vid Malmö Universitet, som forskar kring IMD, är också skeptisk till värmemätning.

– Mina och flera andra forskares studier visar på värmeströmmar av betydande storlek. Lägenheter med en gynnsam position kan få hela sitt värmebehov tillgodosett från grannarna. Under vissa förutsättningar kan lägenheter bli debiterade det dubbla jämfört med den faktiska användningen. Alltså en potentiell felmarginal på 100 procent, säger han och pekar på att felmarginalen är störst i välisolerade byggnader.

– Om klimatskalet är välisolerat hålls värmen kvar bättre inom byggnaden och en stor andel av värmen jämnas ut mellan lägenheterna genom betongstommen, förklarar han.

En positiv utgång av lagen tror han däremot kan bli att man skyndar på med exempelvis installation av värmepumpar för att komma under gränsen.

– Visst är det bra ur miljösynpunkt att värmen får ett pris. Men, till vilket pris? Ska man mäta så ska man väl mäta rätt? Annars så kan man lägga pengarna på andra energibesparande åtgärder eller på utveckling av bättre mätmetoder, säger Simon Siggelsten.

FAKTA/IMD

  • IMD står för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.
  • Från och med 1 december 2019 ska flerbostadshusen utrustas med instrument för både värme- och varmvattenmätning. Fastighetsägarna har två år på sig att få mätarna på plats och 1 juli 2021 ska det vara klart.
  • Kravet gäller för flerbostadshus med dålig energiprestanda, gränsvärdet är 200 kWh/m2. För Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är gränsvärdet 180 kWh/m2.
  • Undantag ges om fastighetsägaren vidtar energieffektiviserande åtgärder och kan också ges om IMD inte är tekniskt genomförbart eller kostnadseffektivt.

Läs hela reportaget om IMD här.