Logga in

Vad betyder nogsam renspolning?

Publicerad
12 apr 2022, 13:29

Fråga: Jag har fått en handling där det står att värmesystemet ska renspolas och avluftas nogsamt. Vad innebär det egentligen?

Text

Svar: Det är synd att inte kraven redovisas mer specifikt. Hur en renspolning ska utföras praktiskt skiljer en del beroende på om det är ett befintligt system eller ett nybyggt.

Skyddsrumsexperten Lars Gråbergs tipsar om fem saker VVS-montörer inte får missa
Fem tips för VVS-jobb i skyddsrum

Han förenar det bästa av två världar
Injusteraren: ”Jag är en ingenjör i blåkläder”

I undercentralen installeras en inkopplingsanordning till tappvattensystemet. Det ska gå att skifta riktningen på spolningen. Andra änden ska gå till avloppet. Silkorgar tas ur. Värmeväxlare bör inte vara anslutna under spolningen – de renspolas enskilt.

I nybyggda system är det bra att spola rent systemet innan radiatorerna ansluts. Då byglas radiatoranslutningarna. Det är viktigt att radiatorerna monteras och systemet fylls upp och avluftas direkt efter renspolningen. Varje stam ska renspolas för sig och lämpligt tryck är 50 procent över drifttrycket.

Sitter radiatorerna på plats ska samtliga ventiler öppnas fullt på ett våningsplan i taget. Översta våningen spolas först. Börja i motsatt riktning till det normala flödet och avsluta i flödesriktningen. Spola tills vattnet är klart och utan föroreningar. Därefter stängs ventilerna på översta våningen och öppnas på våningen under.

Branschexperten Roland Jonsson svarar
Varför har gamla hus inte tryckstegringspumpar?

Manövern upprepas till samtliga våningsplan är renspolade. Om ingen avgasare är föreskriven är det lämpligt att systemet värms upp så mycket som möjligt med alla toppavluftare öppna. Därefter avluftas varje radiator för sig.