Logga in

Fem tips för VVS-jobb i skyddsrum

Publicerad
15 mar 2022, 09:35
| Uppdaterad
17 mar 2022

Fredsventilation, sprinkler och infästningar? Skyddsrumsexperten Lars Gråbergs tipsar om fem saker VVS-montörer inte får missa.

I Sveriges finns runt 65 000 skyddsrum, och många används till något helt annat i fredstid, kanske som förråd, garage, cykelrum, föreningslokal eller nattklubb. Den som gör installationer i en sådan lokal behöver känna till reglerna, men när MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, besiktigar skyddsrum upptäcks flera vanliga misstag.

Läs också:
”Dyrt och krångligt rätta till misstag i efterhand”

Lars Gråbergs.

Lars Gråbergs är skyddsrumsexpert på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här delar han med sig av fem vvs-tips.

1 Fredsventilation

Ska du installera fredsventilation i en föreningslokal som även är ett skyddsrum? Ventilationen måste i så fall enkelt kunna monteras ner när lokalen ska återställas till skyddsrumsdrift. Tänk på att de demonterbara delarna max får väga 60 kg styck. Kontrollera även att de plåtar som ska täcka kanalen vid ett återställande verkligen passar och att installationer är utförd enligt MSB:s krav.

2 Gärna sprinkler – men inget hetvatten

Det finns inga krav på att det ska finnas sprinkler i skyddsrum. Men det är ändå tillåtet att montera sprinkler om du följer kraven på infästning och genomföringen genom skyddsrumsväggen.

Däremot får inga rörledningar med vatten hetare än 100°C eller luft med högre tryck än 900 kilopascal dras i skyddsrum av säkerhetsskäl. När det emellanåt ändå sker brukar det röra sig om en projekteringsmiss.

3 Motionera golvbrunnen

I de allra flesta skyddsrum ska det förutom en tappvattenkran även finnas en golvbrunn. Golvbrunnen ska kunna stängas av manuellt med hjälp av en fast nyckel i brunnen. Detta för att det ska vara möjligt att skapa ett övertryck i rummet. Att motionera golvbrunnen regelbundet är klokt så att den inte fastnar i öppet eller stängt läge.

4 Välj rätt material och infästningsmetod

Se till att vara uppdaterad på kraven på materialet så spar du pengar i slutändan. Rören ska exempelvis klara vissa tryckhållfasthetsklasser och det ska finnas avstängare på insidan av skyddsrummet. Sådana saker är tråkigt att få reda på först efter att man har isolerat och är klar med utförandet. Se även till att rören fästs i skyddsrumsstommen på godkänt sätt.

Läs också:
Gummikabel genom vägg är ”big no no” – eller hur var det nu?

5 Kolla upp kraven

Ta reda på vad som gäller innan du göra någon form av arbetet i ett skyddsrum. Du kommer långt om du har som rutin att läsa Skyddsrumsreglerna SR15, som bland annat har avsnitt om rörinstallationer och ventilation.

MSB har även ett bibliotek med olika tekniska lösningar på hur exempelvis genomföringar för ledningar och rör ska utföras.

Känner du dig fortfarande osäker? Ta hjälp av någon av landets 300 utbildade skyddsrumsakkunniga.