Logga in

Varför har gamla hus inte tryckstegringspumpar?

Publicerad
8 nov 2021, 16:06

Jag jobbar med VVS-service och träffar ibland på tryckstegringspumpar, men bara i nya hus. Varför finns det inte sådana i äldre fastigheter? undrar montören. Energiexperten Roland Jonsson svarar.

Text

I äldre hus dimensionerade  man manuellt med VA-Byggnorm. Där var det ganska tydligt vad som gällde i flödesväg och rörhastighet. På tappvarmvattnet gällde det att aldrig överskrida två  meter per sekund. 

De nya byggreglerna innebär förändringar i energiberäkningarna
”Ska vi ändra våra råd till kunderna efter de nya byggreglerna?”

Det gäller vid byte av en befintlig VVC -pump
”Ska nya pumpen ha konstant tryck?”

I dag används andra material som tål högre hastigheter och vi använder data vid beräkningarna. Då anger man bara max hastighet, som kan vara 2,5 meter per sekund för plaströr. 

Förr löddes rören ihop och rördelarna monterades utanpå rören. 

I dag har kopplingarna någon form av stödhylsa som trycks i röret och då minskar arean. Det gör att hastigheten i rördelen blir fyra meter per sekund när den i röret bara är 2,5 meter per sekund. En strypning ger ett högre tryckfall. 

Avloppsvärmeväxlare är både energibesparande och ger effektreducering
”Var fjärde minuts duschning blir gratis”

I kombination med energiklassade blandare som är trögdrivna (tre bar vid normflöde) ökar också behovet av tryck, som kan uppnås med hjälp av en tryckstegringspump. Det ger också en ökad elanvändning helt i onödan.