Logga in

Trasiga vitvaror och öppen planlösning ökar vattenskadorna

Publicerad
30 mar 2022, 10:00

Köket är den plats i hemmet där flest vattenskador uppstår. Att det blir allt mer populärt med öppna planlösningar förvärrar problemen.

Drygt 40 000 läckor ingår i Vattenskadecentrums färska rapport över vattenskador som inträffade 2021. Det är klart fler än året innan men betyder inte nödvändigtvis att skadorna blivit fler, däremot att en större del av dem rapporteras in och ger ett större underlag. Köket är, som det varit de senaste åren, det vanligaste utrymmet där skadorna inträffar.

Läs också:
”Det är i princip omöjligt att huset ska bli vattenskadat”

Läs också:
Avloppsvatten i lyxlägenheter: ”Det stank skit i Norra Tornen”

– Till det kommer att i dagens bostäder är det allt oftare öppet mellan kök och vardagsrum vilket gör att skadorna kan bli mer omfattande och dyrare. En läcka i köket kan betyda att man måste byta golv i vardagsrummet, säger Hans Söderström, expert på VVS-installationsteknik på Installatörsföretagen.

Köksläckagen beror i första hand på att det blivit fel på utrustning som kyl, frys och diskmaskin. Vitvarorna är sällan särskilt gamla när de går sönder och orsakar läckor.

– Det är problematiskt att utrustningen inte håller så länge, den går ofta sönder under de första tio åren. Det är också tråkigt att i 85 procent av fallen för kyl, frys och diskmaskin så har den boende tätskikt i form av baljor under. Det får en att fundera på om baljorna är rätt utformade när det sker så många vattenskador trots att de finns där, säger Hans Söderström.

Hans Söderström.

I rapporten beskrivs frånvaron av golvbrunn eller krav på tätskikt i köket som en anledning till att utrustning orsakar så många vattenskador, liksom att vitvaror ofta installeras till tapp- och spillvattenledningar av personer som saknar VVS-kunskaper. Att försäkringsbolag har börjat ersätta fler typer av skador än tidigare tros också spela in för hur statistiken förändrats.

Tätt efter köken kommer det som kallas “annat utrymme”. Det kan vara pannrum, förråd eller bostadsrum. Det kan bero på att de öppna planlösningarna leder till att fler läckor spiller över till vardagsrum och att det visar sig i statistiken.

De vanligaste vattenskadorna i badrum beror på tätskikten och sedan ledningssystemen. Två av tre läckage från ledningar beror på ålder, slitage och korrosion. De flesta skador sker i hus där ledningarna är äldre än 20 år.

– Vi kontrollerar inte statusen på rörsystem i hus, inte heller vid överlåtelser gör man någon vidare kontroll och det beror väl på att det är svårt. Skulle det gå att genomföra besiktningar på ett bättre sätt så kunde vattenskadorna bli betydligt färre, säger Hans Söderström. 

Läs också:
Besiktningsman orsakade läcka från varmvattenberedare

Skadorna som orsakats av frusna rör ökar i den senaste rapporten vilket antas bero dels på att nivån var ovanligt låg året innan och dels en kraftig köldknäpp i södra Sverige i februari 2021. 

Vad kan VVS-montören göra själv för att minska läckorna?

– När man är inne i en villa och gör ett jobb så erbjud kunden att installera en vattenfelsbrytare, det skulle vara en stor hjälp. I vissa länder sponsrar försäkringsbolagen vattenfelsbrytare och vissa börjar göra det i Sverige också, säger Hans Söderström.

– Sedan tror jag att man kan vara observant och proaktiv. Försök att ta en titt och flagga för om man ser saker som kan indikera en risk för kommande vattenskador. Kan man hjälpa kunden på det sättet så blir det bäst för alla.

Läs hela rapporten här (extern länk)

Här sker vattenskadorna:

Kök 33 procent 

Bad/dusch 25 procent

Annat (bostadsrum, pannrum, förråd) 31 procent

Tvättstuga 7 procent

Toalett 4 procent

Skadeorsaker i olika utrymmen:

Kök:

Ledningssystem 47 procent

Utrustning 53 procent

Bad/dusch:

Ledningssystem 41 procent

Utrustning 7 procent

Tätskikt i våtrum 52 procent

Orsaker till skador i ledningssystem:

Korrosion 48 procent

Frysning 21 procent

Ålder/slitage 18 procent

Utförandefel 10 procent

Materialfel 3 procent

Källa: Vattenskadecentrum