Logga in

Missade OVK – förlorade bostadsrätten

Publicerad
10 feb 2020, 06:00
| Uppdaterad
16 mar 2021

Tre gånger försökte OVK-besiktningsföretaget komma in och kontrollera ventilationen i ett radhus i Småland, utan att bli insläppt. Det skulle stå bostadsrättshavaren dyrt.

Den småländska HSB-bostadsrättsföreningen beställde OVK (obligatorisk ventilationskontroll) från en ventilationsfirma från trakten.

Läs också:
Kontrollantens ojämna kamp

Alla 28 lägenheterna i bostadsrättsföreningen skulle inspekteras, men en bostadsrättshavare gick inte att nå.

Bostadsrättshavaren fick en så kallad rättelseanmodan från bostadsrättsföreningen att hon skulle kontakta föreningen så att en obligatorisk ventilationskontroll kunde utföras i radhuset.

Istället för att kontakta föreningen så bokade hon själv in samma ventilationsföretag några månader senare för en obligatorisk ventilationskontroll, utan föreningens godkännande.

Föreningen sa då upp kvinnan då man ansåg att hennes nyttjanderätt till lägenheten var förverkad.

Bostadsrättsföreningen vände sig till Växjö tingsrätt för att avhysa kvinnan.

Som grund för sin talan uppgav föreningen att den hade begärt tillträde till kvinnans lägenhet för att genomföra ventilationskontrollen, men att bostadsrättshavaren utan giltig ursäkt hade vägrat den tillträde till lägenheten. Kvinnan har inte heller vidtagit rättelse innan uppsägning skedde.

Läs också:
Kraven på OVK-kontrollanter sänks

Tingsrätten beslutade att kvinnan genast skulle flytta från lägenheten.

Som en förklaring uppgav kvinnan att hon periodvis arbetar i Norge, men att en granne tog hand om posten.

Hon överklagade till Göta hovrätt som dock gick på tingsrättens linje och konstaterade att föreningen hade rätt att komma in i kvinnans lägenhet för att kunna göra kontrollen.

Hovrätten ansåg att kvinnans vägran att lämna tillträde till lägenheten ”har inneburit att föreningen varaktigt har förhindrats att utöva nödvändig tillsyn”. Det hade enligt hovrätten också ”funnits en risk för att bristen skulle leda till men för de övriga medlemmarna i föreningen”.

Sammantaget fann både hovrätten och tingsrätten att kvinnan saknade giltig ursäkt att vägra tillträde till lägenheten. Det hjälpte inte att kvinnan på egen hand och utan föreningens uttryckliga godkännande, bokade in bolaget för en OVK ett par månader senare.

Hovrätten slog fast att bostadsrättshavaren inte vidtagit rättelse och att bostadsrätten därmed var förverkad. Dessutom ska hon betala drygt 55 000 kronor för motpartens rättegångskostnader.

Läs också:
Kommunerna klarar inte skolventilationen

  • FAKTA/OK
  • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i både lokaler och bostäder.
  • Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.
  • Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.
  • Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.