Logga in

Kraven på OVK-kontrollanter sänks

Publicerad
10 jan 2018, 15:21

Från 1 februari gäller nya krav på funktionskontrollanter. Boverket har nu gjort föreskrifterna tydligare och sänk kraven på erfarenhet något.

Enligt myndigheten upplevs föreskrifterna om funktionskontroll och certifiering av funktionskontrollanter ofta som otydliga. Detta gäller både kraven vid certifiering av kontrollanter och undantaget från OVK-besiktning för en- och tvåbostadshus.

Ändringarna innebär i huvudsak en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. Behörigheten är som tidigare uppdelad i N och K. Behörighet K har fått den redaktionella ändringen att nu gälla alla byggnader oavsett typ av ventilationssystem.

Kraven på allmän teknisk kunskap har förtydligas med syfte att bland annat minska osäkerheten och göra tillämpningen mera enhetlig. I de nya föreskrifterna preciseras de tidigare utbildningskraven att gälla utbildningar med inriktning mot installationsteknik i kombination med byggnaders styr- och reglerteknik, energisystem eller byggnadsteknik.

LÄS MER: OVK allt sämre

Krav på allmän teknisk kunskap gäller inte sökande för behörighet N med minst sju års yrkeserfarenhet inom injustering och flödesmätning eller kontroll av ventilationssystem. Tidigare krävdes tio års erfarenhet. Motsvarande för behörighet har sänkts från tio till nio år.

För behörighet K har erfarenhetskraven också preciserats mer. De ska ha, som tidigare, varit yrkesverksamma inom injustering och flödesmätning samt arbetsledning, projektering, besiktning eller entreprenadkontroll av ventilationssystem typ FT/FTX.

Men för högskoleutbildade gäller minst tre år, för yrkeshögskola minst fyra år och för de med tre- eller fyraårig teknisk gymnasieutbildning, eller likvärdig utbildning krävs fem år.

Förutom detta har en definition av en- och tvåbostadshus tagits bort för att skapa mer enhetlig tillämpning gällande undantaget från krav på OVK-besiktning.

Den nya ändringsföreskriften finns hos Boverket.