Logga in

”Du kan kräva att få träffa alla involverade parter”

Publicerad
1 feb 2022, 06:00
| Uppdaterad
31 jan 2022

VVS-Forums badrumsexpert Sajad Mirkhalafi svarar på hur man ska samordna ett projekt där flera olika hantverkargrupper är inblandade.

Vi är flera som jobbar med ett badrum samtidigt, hur ska vi göra för att allt ska bli rätt?

Vår statistik visar att tre av fyra badrum byggs fel och det är många faktorer bakom det. En är att det är många olika hantverkargrupper involverade i en badrumsrenovering och det saknas samråd mellan grupperna. Då uppstår en del gråzoner där viktig information faller mellan stolarna. Samtidigt finns fyra branschorganisationer med olika regelverk för våtrum så det finns en del mer att önska om förtydligande och kommunikation.

Läs fler svar från Sajad Mirkhalafi:
Får man installera tappvattenledningar i golvbjälklag med golvvärme?

Läs fler svar från Sajad Mirkhalafi:
Kan man installera en vanlig servicelucka i badrummet?

Ett tips är att ha ett byggstartsmöte innan projektet påbörjas. Du som VVS-montör eller entreprenör kan kräva att få träffa alla involverade parter där ni kan gå igenom hela entreprenaden och säkerställa att ingenting förbises.

Läs fler svar från Sajad Mirkhalafi:
Besiktningsexpertens bästa tips vid badrumsrenovering

En VVS-montör kan sitt arbete och har erfarenhet av vad som brukar gå bra och mindre bra och vad de yrkesgrupper som kommer innan och efter en själv brukar göra och lämna efter sig. Då kan man i förväg säga att det här görs ofta bra av er och det här mindre bra, så tänk och det innan jag kommer dit. Det är väldigt bra för kunskapsöverföring och att förebygga fel på ett enkelt sätt.