Logga in

Så påverkas du av att företagen köps upp

Publicerad
12 jan 2022, 13:40

Företag efter företag köps upp av storbolag, riskkapitalister eller nya satsande koncerner. Ordet som används är konsolidering – i en spretig bransch med många små och framförallt medelstora bolag sker sammanslagningar till större och finansiellt starkare aktörer.

Det som händer i installationsbranschen har till stor del redan skett bland byggbolagen. Detta sammanfaller med låga räntor och mycket kapital fritt för investeringar.

huvudartikeln i serien:
Han leder köpjakten på VVS-firmorna

kartläggning
24 installationskoncerner: Så ser deras omsättning och tillväxt ut

Men det säger också något om kapitalmarknadens tro på att företagen har en ljus framtid. Det gäller elinstallatörer, säkerhetsföretag, bolag inom fastighetsautomation, VS, ventilation och isolering för att nämna några nischer där uppköp sker.

”En sak kan dock sägas generellt: Att köpa problemföretag för att vända utvecklingen verkar helt ute. Nu handlar det i nästan samtliga fall om att köpa i grunden fungerande bolag där de säljande ägarna är kvar i nyckelroller.”

Vad betyder det då för de anställda i bolagen att företaget fått en ny ägare?

Svaret beror förstås på vilken ägare det är och vilka ambitioner denne har. Att förvärvas av Bravida innebär mer integration med moderbolaget än att förvärvas av exempelvis Instalco.

En sak kan dock sägas generellt: Att köpa problemföretag för att vända utvecklingen verkar helt ute. Nu handlar det i nästan samtliga fall om att köpa i grunden fungerande bolag där de säljande ägarna är kvar i nyckelroller.
Med stöttning kring rutiner, finansiell kompetens och rapportering, it-system och så vidare ska det förvärvade bolagen gå lite bättre och ge lite högre vinst.

Läs också:
55 miljoners-order till fem Instalcobolag

Den stabiliteten och tryggheten kommer också att gynna de anställda. Företag som är på hugget, proaktiva mot marknaden och går bra är bra för branschen.

Men rubriken är hårdragen. Det korta svaret på frågan vad det betyder för de anställda med en ny ägare: inte så mycket. Gott så.

Fredrik Karlsson, chefredaktör