Logga in

5 trender på värmepumpmarknaden

Publicerad
10 jan 2022, 11:00
| Uppdaterad
5 jan 2022

Less is more heter det i design-världen, men devisen gäller även för värmepumpbranschen, visar VVS-Forums spaning. 

1. Millimeterstora värmepumpar

Många små värmepumpar i stället för en stor. Det kan bli framtidens värmepump, menar norska forskare, som utvecklar värmepumpar av termoelektriskt material. Ett element består av cirka 200 små värmepumpar, som är ungefär en kubikmillimeter stora.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Två typer av värmepumpar har sålt bra
Här är värmepumparna som säljer bäst

Bolaget har gjort 2 500 installationer
”Likströms­tekniken skapar så många möjligheter”

2. Snurrande värmepumpar

30 år framåt i tiden finns alltfler roterande värmepumpar, tror Jan-Erik Nowacki, på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP. Jouleprocessen, en omvänd gasturbinprocess, i en rotor förbättrar verkningsgraden. 

3. Digitala värmepumptvillingar

I danska fjärrvärmeverk har man börjat utveckla digitala tvillingar av stora, industriella värmepumpar. Ett nytt projekt, som leds av Tekniska Institutet i Danmark, går ett steg längre och utvecklar en mer universell digital tvilling som byggs med hjälp av moduler. Därmed kan den relativt enkelt anpassas till en ny värmepump.

Foto: Finn Olesen, AffaldVarme Aarhus
Foto: Getty Images

4. Generationsskifte

Många värmepumpar som installerats i Sverige närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Genomsnittligt ligger den på 20–25 år för värmepumpar i vattenbaserade värmesystem och 10–15 år för luft/luftvärmepumpar. Därför är det rimligt att förväntas en stark utbytesmarknad.

Roterande kylmaskiner och termoelektriska processer är framtidens kyllösningar
”Transportbranschens kylteknik har alltid legat i framkant”

5. Nya köldmedier

Flera naturliga köldmedier, som isobutan, propan och koldioxid med låg GWP (Global Warming Potential) är på väg att helt ersätta de gamla miljöskadliga köldmedierna.

Foto: Getty Images