Logga in

”Om inte funktionen är kopplad till kundnyttan kan du strunta i den”

Publicerad
21 dec 2021, 10:29

Branschexperterna Hans Nyblom och Hans Söderström identifierar tre vägar till innovationer i installatörsledet.

Hans Nyblom. Foto: Peter Knutson

Hans Nyblom, expert affärsutveckling på Installatörsföretagen, lyfter fram det han kallar inlärningkurva, som en viktig aspekt av framgångsrikt innovationsarbete.

– Du ska inte fokusera på vad du redan kan utan på hur snabbt du lär dig nytt. Hur mycket nytt har du lärt dig det senaste året?

För kunskap är en förutsättning för kreativitet, menar han.

– Ju mer stretchig kunskapen är på bredden, desto större förutsättningar har du att vara kreativ. Det är därför som de bästa idéerna kommer när två olika yrkesgrupper möts, säger Hans Nyblom.

Bristerna åtgärdas så fort de uppkommer
Automatiserad OVK ”kan revolutionera fastighetsbranschen”

"Blir som loppis fast för vent- och rörprodukter"
Återbruk i bygget kräver nytänk av installatörerna

Kreativitet är inte är samma sak som innovation.

– Du kan komma på en smart idé, men det är först när den är ute på marknaden eller används i arbetslivet som det har blivit en innovation, säger Hans Nyblom.

Hans Nyblom ringar in tre perspektiv som kännetecknar framgångsrik innovation: inre effektivitet, yttre attraktivitet och reell kundnytta. Han nämner ett exempel på hur ett installationsföretag har jobbat med innovation inom inre effektivitet.

– Företaget tog en av sina montörer, som även är en ”hobbyhacker”, och satte honom på kontoret ett tag eftersom han älskar att programmera.

Han utvecklade då en egen mjukvara som överförde de anställdas kompetenser, som fanns dokumenterade i kompetenskort, till företagets projektplaneringsverktyg. Tack vare det kan företaget lättare planera sina uppdrag och matcha dem med de olika kompetenser som finns. Om en lämplig person för ett uppdrag är upptagen eller ledig går det kanske det går att flytta fram jobbet tills den nyckelspelaren är i tjänst igen.

Hans Söderström. Foto: Peter Knutson

Hans Söderström, expert installationsteknik på Installatörsföretagen, påpekar att det med hjälp av företagets mjukvara även går att involvera säljledet. På så vis är det möjligt att få in just den typ av jobb där det finns specialistkompetens i företaget.

Yttre attraktivitet handlar om säljkompetens och där finns det en stor utvecklingspotential inom installationsbranschen.

– Det är 55 000 anställda i våra medlemsföretag, men det är inte jättemånga av dem som är säljare, säger Hans Nyblom.

Ett tredje perspektiv på innovation är värdeskapande och kundnytta.

– Då tittar vi på vad som gynnar kunden och kundens kund samt gör dem framgångsrika. Det handlar inte om vad kunden frågar om, för det kanske den inte själv förstår, säger Hans Nyblom.

Exempel är långsiktiga och väl fungerande samarbetsavtal, servicemodeller samt affärsmodeller som involverar ny teknik.

– Här ingår också de nätverk som man har jobbat ganska länge med inom andra branscher. Insikten är att varje enskild aktör inte är tillräcklig för att skapa ett så pass högt kundvärde att det går att livnära sig på det. Men när man gör det tillsammans skapar man värdet som gör att alla aktörer blir framgångsrika, säger Hans Nyblom.

– Ur det perspektivet är innovation inom installation rolig när lösningarna är så tekniskt enkla som exempelvis avloppsvärmeväxlare, en plasttank och plötsligt har du sparat en massa procent energi.

Andra installationsexempel är att koppla ihop styrsystemen för olika teknikdiscipliner samt flödes- och temperaturmätning för att kunna optimera driften samt upptäcka avvikelser, fel och skador.

– Det är inte VVS-produkterna i sig som är högteknologiska utan det innovativa är att du kopplar ihop alla system samt mäter, övervakar och styr dem, säger Hans Söderström.

Ytterst handlar innovation och att införa ny teknik om bra ledarskap, anser Hans Nyblom.

– Det krävs mod, envishet och att tillåta misslyckanden. Att misslyckas när du gör någonting nytt är ju bara ett sätt att lära sig.

Beboprojekt
15 sätt att hämta värme i avloppet

Den nya tekniken måste ha en värdeskapande funktion.

– Och om inte funktionen är kopplad till kundnyttan kan du i princip strunta i den. Kundnyttan måste vara affärsdrivande för alla led, säger Hans Nyblom.

– Då kan du också få betalt för kundnyttan. Vi går från att titta på hur många meter rör som har gått åt och hur många timmar det har tagit till vad kunden är beredd att betala för de värdeskapande funktionerna, säger Hans Söderström.

3 perspektiv för lyckad innovation

  1. Inre effektivitet, till exempel att matcha kompetens med uppdragstyp.
  2. Yttre attraktivitet, till exempel med hjälp av säljkompetens.
  3. Värdeskapande för kunden, till exempel att hitta lösningar som kunden inte själv ser.