Logga in

Prefab på plats kapar arbetstopparna

Publicerad
24 jan 2020, 07:00

I projektet campus Albano förtillverkar entreprenören VRA en stor del av VS-installationerna på byggarbets­platsen. Det sparar mycket tid samtidigt som arbetsmiljön förbättras  för montörerna.

På Albano bygger nu Akademiska Hus forsknings- och undervisningsslokaler för Stockholms universitet och Kungliga tekniska hög­skolan, KTH.
VS-entreprenören VRA har valt att prefabricera utvalda installationer på plats. En av fördelarna är att det går att jämna ut bemanningen i projektet.

– Om vi är färdiga med en cykel på ett plan och får lite mindre arbetsbelastning  kan vi förtillverka installationer till nästa plan, förklarar VVS-montören Max Karlsson.

Sju leverantörer om läget: Stark tillväxt för prefab

När montörerna får tillgång till nästa plan går installationen fort och kräver mindre bemanning.

– I stället för att växla mellan olika antal montörer kan vi ha samma under hela projektet. Vi kapar arbetstopparna, säger Andreas Udd, vd för VRA Rörinstallationer.

”Vi sparar både människor och tid genom att jobba med prefabriceringtänk på det här sättet. I och med att bygg­tiderna blir alltmer pressade är vi tvungna att hitta nya sätt att jobba på för att effektivisera arbetet.”

Montaget pågår nu i det andra huset av tre. I båda husen har VRA:s montörer prefabricerat färdiga avloppsenheter för dagvatten på plats i en arbetsstation innan de har installerats. Dessutom har långa rörstråk svetsats ihop i bänk och sedan monterats på plats med mekaniska rillkopplingar.

Från 2019: Prefab-boomen: ”Installatören kan bli mer effetktiv till fördel för kunden.

– Att kombinera svetsning i bänk med rillkopplingar i ändarna tjänar vi jätte­mycket tid på jämfört med att behöva stå uppe i taket och svetsa ihop rören där, säger projektledaren Fredrik Nordqvist.

Johan Östergren, Fredrik Nordqvist och Andreas Udd ser många fördelar med förtillverkningen för både kunden och de egna med­arbetarna. Foto: Klas Sörbo

Även alla rör ovanför ventilationsaggregaten har förtillverkats och avslutats med en rillkoppling i stället för en svets.

– Vi kunde göra montage, som skulle blivit svåråtkomliga, i ett tidigt skede och då blir de mycket enklare, säger Andreas Udd.

VRA har köpt rillningsmaskiner och programvara för att själva kunna rita och stycka måttsatt material till prefabriceringslösningar för rörsystemen.
I det andra huset kunde prefabriceringen tas ett steg längre tack vare att VRA kunnat göra detaljritningar själva. Till kylbafflarna är i princip alla kopplingsledningar prefabricerade.

– Därmed går det ungefär dubbelt så fort. Jag hinner kanske göra sex rörstick i timmen i stället för tre, säger Max Karlsson.

Montaget blir enklare i arbetsstationen än uppe i taket och det blir färre kollisioner med andra yrkesgrupper.

– När andra yrkesgrupper är i vägen kan jag förtillverka i stället, säger Max Karlsson.

Från hösten 2018: Trenden med industriellt byggande förändrar VVS-montörens jobb i grunden.

Installationsarbetet blir effek­tivare och heta arbeten minimeras. Arbetsmiljön blir bättre tack vare färre moment med armarna ovanför axelhöjd och mindre buller.

– Vi sparar både människor och tid genom att jobba med prefabriceringtänk på det här sättet. I och med att bygg­tiderna blir alltmer pressade är vi tvungna att hitta nya sätt att jobba på för att effektivisera arbetet, säger projektledaren Johan Östergren.

Campus Albano är ett stort projekt och många av VVS-installationerna upprepas i alla husen. Det gör det lämpligt för egen förtillverkning.

– En nyckel för att egen prefab ska fungera är att vi kommer in i ett tidigt skede och har tillräckligt med tid för att planera arbetena. Att vi har egna konstruktörer gör det också mycket lättare, säger Andreas Udd.

FAKTA

campus Albano

Bruttoarea: 60 000 kvadratmeter fördelat på tre hus.
Första inflyttning: 2021.
Byggherre: Akademiska Hus.
Byggentreprenör: Skanska.
VS-installatör: VRA Rör­installationer.
Ventilationsinstallatör: VRA VVS Installationer.

Uppgifterna gäller för de delar där VRA är involverade.