Logga in

3 x BIM som skapar ordning i byggkaoset

Publicerad
3 jun 2021, 09:40
| Uppdaterad
8 jun 2021

Håll koll på alla delar i projektet, kvalitetsgranska, mät, kommunicera och zooma in detaljer. Vi har tittat närmare på tre BIM-hjälmedel som förenklar arbetet med 3D-modellering – även i stora, avancerade byggen. 

5 fakta om fördelarna med BIM
Simsala-BIM

VVS-projektören:
”Att vara BIM-kompetenta ger oss pluspoäng”

BIM 360

Smart molntjänst för bättre samverkan

Som mycket annat i datavärlden har BIM också tagit steget från lokal dator, via nätverk, till molnet. BIM360 är en allt mer använd molnbaserad lösning för att köra BIM i framför allt större projekt, men det funkar också på mindre byggen.

Här finns all information om projektet samlad i en gemensam källa. Det betyder att alla som deltar i det måste ha tillgång till programvaran. Den kan köras på dator, surfplatta eller med en smart mobil och fungerar ihop med kända CAD-program som Autocad och Revit, men det finns också ”viewers” i BIM 360 som ger användare utan någon annan programvara tillgång till informationen.

BIM360 har en funktion för kommentarer och anteckningar i dokumenten som kan användas för samgranskning av handlingar och på så vis förenkla och förkorta arbetsflödet. Det finns olika moduler för olika kategorier av användare – arkitekter, konstruktörer, installatörer och projektledare. 

Pris: Från cirka 10 000 kronor exklusive moms för ett års prenumeration, en användare.

Dalux BIM Viewer+

Fri koll på detaljer och mått

Dalux BIM Viewer+en app som kan laddas hem gratis. Den är ett tillägg till Dalux Field, företagets app för ärendehantering och kvalitetskontroller på byggen. Här finns alla ritningar samlade i mappstrukturer och det är lätt att zooma in på ritningen och få koll på detaljer via hyperlänkar till andra ritningar. Med Dalux BIM Viewer i mobilen eller paddan har du tillgång till all information om projektet som samlats i Dalux Field. Du kan kolla 3D-modeller parallellt med traditionella 2D-ritningar, sida vid sida, och få info om alla objekt som är inlagda i ritningen.

Det finns också en funktion för mätning. Genom att markera objekt kan du få fram det exakta måtten på dem, eller avstånd till andra objekt.

Viewern har dock en begränsning; det går inte att själv göra ändringar i modeller och ritningar. Där-emot kan användaren göra markeringar och lägga in kommentarer för att klargöra vad hen vill ha sagt om ett visst objekt.

Pris: Gratis

StreamBIM

Mindre risk för krockar på bygget

Från norska företaget Rendra A/S kommer StreamBIM. Det är en plattform för öppen BIM som är tänkt att användas för övergripande planering, samarbete och genomförande av byggprojekt. Den är lättanvänd och lätttillgänglig i paddan eller mobilen ute på bygget.

Det går snabbt att navigera i BIM-modellen med hjälp av det här verktyget. Tryck på ett objekt så får du tillgång till all information som är inlagd. Ta bort ditt eget installationslager för att se var andra discipliner har sina objekt i BIM-modellen, så undviker du kollisioner ute på bygget.

Experten:
”Med tanke på pandemin tror jag att digitala utvecklingen tar extra fart”

Det är lätt att med StreamBIMs hjälp hoppa mellan 2D-ritningar och BIM-modeller. Arbetsflöden kan delas och dokumenteras med hjälp av fördefinierade mallar och det är enkelt att dokumentera utfört arbete efter hand, liksom att dela och diskutera frågor och arbetsflöden inom grupper. Alla inblandade får god översikt över vilka uppgifter och frågor som tilldelats hen.

Pris: Finns i enklare gratisversion.