Logga in

Kunden klagar på jobbet efter sex år. Är det rimligt?

Publicerad
3 jun 2021, 06:46
| Uppdaterad
31 maj 2021

Vi har utfört renovering i en villa åt en privatperson för sex år sedan. I dag hörde kunden av sig och menade att det finns ett fel. Kan kunden verkligen komma dragandes med ett fel efter så lång tid? Jag trodde garanti­tiden redan hade gått ut. 

Text

Reklamerade – efter åtta år
Är det vårt fel att det är för varmt?

Sen reklamation:
Installationsmiss för 1,8 miljoner – men VVS-företaget slipper betala

Ja, kunden kan komma dragandes med ett fel sex år efter färdigställandet. Enligt konsumenttjänstlagen har du felansvar i tio år från färdigställandet för arbete på fasta saker. 

Du har alltså ett tioårigt felansvar. Men för att reklamationen ska vara i tid krävs också att kunden reklamerar i skälig tid från det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som sker inom två månader efter det att kunden märkt felet är alltid i rätt tid. Har kunden missat det så är reklamationen för sen.

Du skriver att du trodde garantitiden hade gått ut. Garantitid finns endast om du och kunden kommit överens om det. Har du inte lämnat garantitid så finns ingen garantitid, utan enbart det tioåriga felansvaret enlig konsumenttjänstlagen. Och även om du lämnat garanti så kan garantin aldrig minska eller ta bort det tioåriga felansvaret, det tioåriga felansvaret är en tvingande miniminivå. Så även om du har lämnat garanti och garantitiden har gått ut ansvarar du ändå för fel inom den tioåriga ansvarstiden.

Och slutligen. För att du ska vara ansvarig för det som kunden menar är fel räcker förstås inte enbart med att kunden hör av sig i tid. För att du ska vara ansvarig krävs att det som kunden menar är fel verkligen är ett fel. För att veta om du ansvarar behöver den frågan redas ut.

Gamla rören läcker:
”Det är omöjligt att säga i vilka fastigheter våra rör installerats”

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenad­juridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.