Logga in

Installationsmiss för 1,8 miljoner – men VVS-företaget slipper betala

Publicerad
19 apr 2021, 06:00

De flesta av de 1400 installerade radiatorerna i bostadsrättsföreningen läckte. Ändå friades VVS-företaget av Örebro tingsrätt på grund av en formell juridisk miss.

Det rådde ingen tvekan om att VVS-företaget hade gjort allvarliga fel under de omfattande VVS-arbetena i bostadsrättsföreningen. Det fastslår besiktningsprotokoll, stickprov och tingsrätt. Trots det får huvudentreprenören – ett ventilationsbolag – inte det skadestånd på 1,8 miljoner kronor som de krävt. Orsaken: Jobbet reklamerades för sent.

Ventilationsbolaget hade fått i uppdrag att byta ventilationssystem i en bostadsrättsförening med totalt närmare 240 lägenheter i Västerås. Samtidigt skulle alla radiatorer bytas ut och ventilationsbolaget anlitade ett välkänt VVS-företag som underentreprenör för radiatorbytet.

Billigt sätt minska vattenskador
Rörmokarläraren: ”Dumt att snåla med stödhylsor”

Förenklar installationen:
Säkrare stödhylsor ger trygghet

Men två år efter att jobbet var klart sommaren 2015 visade garantibesiktningen att inkopplingar av de nya radiatorerna orsakat vattenskador.

Stickprovskontroller visade att stödhylsor saknades i den stora merparten av radiatorerna.

Rören var också för korta på vissa ställen, något som lett till att klämringen deformerat röret och orsakat läckage.

Dessutom menade huvudentreprenören att VVS-företaget gjort ”oriktiga egenkontroller” och inte utfört arbetena fackmässigt.

Ventilationsbolaget pekade också på att branschreglerna för Säker Vatteninstallation säger att montering av rör och VVS-produkter alltid ska utföras enligt leverantörens dokumenterade monteringsanvisning.

Men VVS-företaget menade att deras rörmokare varit inhyrda och haft ventilationsbolagets arbetsledare som sin chef. De fick inga monteringsanvisningar utan gjorde bara som de blev tillsagda.

Bolaget hävdade också att avsaknaden av stödhylsor varken var fel eller hade orsakat några vattenläckage och att huvudentreprenören måste ha varit väl införstådd med att stödhylsorna inte monterades, eftersom det fanns kvar ungefär 3 000 oanvända stödhylsor på plats.

Sommaren 2018 anlitade ventilationsbolaget ett annat VVS-företag för att åtgärda de läckande radiatorerna. Ventilationsbolaget, som fått betala två gånger för samma entreprenad, stämde det första VVS-företaget och krävde drygt 1,8 miljoner kronor i skadestånd. Enligt avtalet skulle arbetena ske enligt monteringsanvisningar. VVS-företaget skulle upprätta egenkontroller enligt Säker Vatten. Inget av detta gjordes, menade ventilationsbolaget.

Men bygg- och installationsfel måste reklameras i tid och det hade inte ventilationsbolaget gjort, enligt VVS-företaget. Reklamation skulle ha skett inom två år enligt köplagen, medan ventilationsbolaget ville använda konsumentköplagens tio-åriga reklamationsfrist.

Hela badrummet fick rivas upp
Byte av cisternpackning ledde till stor vattenskada

VVS-företaget menade att reklamationen skett först i mars 2018, nästan tre år efter slutfört arbete.

Tingsrätten menade visserligen att VVS-företaget brutit mot avtalet och att det fanns fel i det utförda arbetet, men slog ändå fast att reklamationen gjorts för sent.