Logga in

”Att vara BIM-kompetenta ger oss pluspoäng”

Publicerad
11 jun 2020, 09:00

Att projektera i BIM har många fördelar, för alla inblandande i hela jobbprocessen. Det har Andreas Udd, vd i Stockholms­företaget VRA erfarit.

Hos VRA i Stockholm är BIM en viktig del av vardagen. Sedan företaget startades 2016 har BIM spelat en central roll för dess framgångar. VRA utför ventilations- och rörentreprenader runtom i Stockholm och Mälardalen och har i dag ett 40-tal anställda. Sex av dem är projektörer.

Andreas Udd, vd i Stockholms­företaget VRA. Foto: Lars-Göran Hedin– Vår affärsidé är att driva våra entreprenader från ax till limpa. Helst vill vi utgå från arkitekthandlingarna och sedan projektera allt själva. Genom att använda BIM får vi bättre koll på hur de olika lösningarna ska se ut men också på vilket pris vi ska sätta på offerten, berättar vd Andreas Udd.

Andreas Udd menar att företagets BIM-kunnande ger stora konkurrensfördelar:

– Vi har ofta lösningar klara före alla andra som krigar om ett jobb och kan presentera kalkyler som vi vet är säkra. Med BIM känner vi oss tryggare och slipper genomtramp. Eftersom kalkyleringen bygger på BIM så behöver vi inte ha någon kalkylator anställd i företaget.

Läs mer: Simsala-BIM

Andreas Udd har arbetat med 3D-ritning på Örebroföretaget Structor sedan 2006. Det var också där han först kom i kontakt med BIM.

– När Jan Lundkvist, Olov Danielsson och jag startade VRA var det en självklarhet att bygga en verksamhet som utgick från moderna digitala hjälpmedel. Och att BIM skulle utgöra basen för vårt sätt att projektera, säger han.

Första BIM-projektet för VRA var kvarteret Lyckobrunnen, en logistikhall i Brunna. Åt NCC utförde VRA ventilations- och rörentreprenaden i en hall på 12 000 kvadratmeter.

– Lyckobrunnen ingick i SBUF:s pilotprojekt ”Kalkyl via modell” så vi fick finansiellt stöd från branschen för att studera och pröva olika kalkylmodeller via BIM.

BIM på bygget av Campus Albano: ”Det är överlägset bara man har ett öppet sinne”

Just nu har VRA fem montörer igång vid renoveringen av fackförbundet Visions huvudkontor i Stockholm tillsammans med byggentreprenören Zengun. Här är allt ritat och projekterat med hjälp av BIM och BIM-modellen används också för alla kalkyler. Projektören kalkylerar genom att exportera objektdata från BIM till kalkylprogrammet Tenwin.

– Arbetet med exporten tar bara en kvart, men sedan lägger jag själv lite tid på att kolla kalkylen så att inte något fel uppstått i processen, förklarar Andreas Udd.

BIM-projektering hos VRA inleds med en genomgång med montörerna om vilken information de vill ha för att utföra sitt arbete.

– Vi använder MagiCad för att skapa 3D-modellen. I det här projektet har vi lagt in information om exakta höjder och dimensioner för de olika objekten som montörerna efterfrågat, säger Andreas Udd.

Foto: Lars-Göran Hedin

Ute på bygget har montörerna hela tiden tillgång till senaste versionen av BIM-modellen i sina surfplattor. Modellen uppdateras under projektets gång, ibland på initiativ av montören själv.

Anders Mattsson, Installatörsföretagen: ”Nu har vi gamla tvingats in i digitaliseringen”

– När montörerna hittar en bättre lösning för någon del i installationen tar hen kontakt med projektören och skickar en skiss på hur ändringen skulle kunna se ut. Om ändringen är genomförbar och innebär en förbättring så ritar projektören in den i modellen, uppdaterar den direkt och montören får en ny BIM-modell i sin surfplatta, förklarar Alexander Näslund, en av VRA:s projektörer.

Zengun ansvarar för att sätta ihop en samordningsmodell som användas i projekteringen och för kollisonskontroll. Alexander Näslund och hans kollegor på projekteringsavdelningen samarbetar då med de som projekterar övriga discipliner.

– Vi skickar skärmdumpar till varandra och försöker lösa så mycket som möjligt av installationssamordningen tidigt i projekteringen, säger Alexander Näslund.

Efter att ha sett fördelarna med BIM i ett antal stora projekt försöker VRA nu använda metoden i alla (entreprenader. Just nu handlar det bland annat om Campus Albano, Ersta nya sjukhus och en skola i Upplands bro. Andreas Udd berättar att BIM också är en god hjälp vid presentationen av offerter.

– Många kunder blir imponerade av att se hur vi byggt upp deras projekt i BIM och av att kunna få en tydlig bild av hur vi tänkt oss att lösa de funktioner som kravställts i förfrågningsunderlagen. Att vara BIM-kompetenta ger oss pluspoäng, den saken är klar.