Logga in

Simsala-BIM

Publicerad
11 jun 2020, 08:47

Nja, det är inget trolleri direkt. Men med BIM kan jobbet förenklas på fler plan och samtidigt ge bättre koll på ekonomin. Här är fem viktiga saker du behöver veta om 3D-modellering.

1. Vad är grejen?

BIM är ett verktyg för att skapa och använda digitala modeller i olika byggprojekt, med stor geografisk spridning. Det slog igenom stort i länder som Tyskland, USA och Storbritannien runt millennieskiftet. I Storbritannien är det lagkrav på att BIM ska användas i alla offentliga upphandlingar för mer än fem miljoner pund. I Sverige blev BIM riktigt hett när Nya Karolinska Sjukhuset skulle byggas. Det är landets hittills största BIM-projekt och ett ganska typiskt sådant – ett komplicerat byggprojekt med många inblandade discipliner, högt teknikinnehåll och komplicerade lösningar. När bygget var klart kunde alla konstatera att utan BIM hade problemen varit många fler.

Läs mer: ”Att vara BIM-kompetenta ger oss pluspoäng”

2. Så funkar det

Grunden för BIM är 3D-modellering.Istället för traditionella ritningar används digitala 3D-modeller, oftast producerade med verktygen MagiCad eller Revit. BIM-modellerna byggs upp av olika objekt som motsvarar verkligheten, som en vägg, en elcentral, kylbaffel eller värmeväxlare. Objekten kan förses med geometrier och and­ra egenskaper, som produktinformation, information om tillverkaren, pris och mycket annat. Vid projekteringen länkas objekten som behövs för att uppfylla beställarens villkor samman till en komplett modell av byggnaden, installationen eller konstruktionen. BIM används inte bara för husbyggande utan i hög grad också på anläggningssidan – Trafikverket är en av landets största förespråkare för verktyget.

BIM-applikationer på  olika mobila plattformar. Foto: Tekla BimSight

3. Styr upp jobbet från start

BIM handlar inte bara om att skapa en flashig digital 3D-vy och slippa kostnader för att printa nya ritningar när något ändrats i konstruktionen. Framför allt gör den tredimensionella representationen jobbet mycket lättare. Det går att zooma in detaljer och rotera modellen i olika vinklar, för att enklare förstå exakt hur den där kabelstegen eller rörledningen ska dras. När olika installationsdiscipliners BIM-modeller förs samman i en samplottningsmodell avslöjas redan vid projekteringen de kollisioner som uppstår när ventilation, el och vvs ska dras fram i trånga passager och liknande. Det blir också enklare att styra projektet och att söka information om dess olika delar.

BIM på bygget av Campus Albano: ”Det är överlägset bara man har ett öppet sinne”

4. Få koll på ekonomin

Eftersom de olika BIM-objekten innehåller information om vilka produkter som ska användas, hur många och vad de kostar, blir det mycket lättare att sätta pris på jobbet för den som ska lägga en offert på en installation. Numera finns programvaror som automatiskt exporterar data från 3D-modellen till företagets kalkylprogram. Kanske behövs ändå en snabb manuell kontroll av resultatet för att säkra kvaliteten på kalkylen, men tillvägagångssättet sparar ändå massor av tid.

Anders Mattsson, Installatörsföretag: ”Nu har vi gamla tvingats in i digitaliseringen”

5. BIM blir bättre med BIP

Numera är BIM ett så allmänt spritt arbetssätt i byggsektorn att ingen ifrågasätter nyttan. Istället fortsätter branschens aktörer arbetet med att förfina och förbättra BIM. Det handlar mycket om att öka användandet av standarder och att skapa enhetliga informationsflöden. En viktig förbättring hoppas BIM Alliance – den svenska intresseorganisationen för BIM – att uppnå med hjälp av BIP. BIP, Building Information Properties, är ett system för egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader, ett sätt att använda standardiserade benämningar på BIM-objektens olika egenskaper. BIP följer olika redan etablerade standarder och koder och samlar informationen i en fritt tillgänglig databas som BIM-projektören kan använda när objekten skapas.