Logga in

Tingsrätten: Huvudkranen behöver inte stängas av vid VVS-arbeten

Publicerad
1 jul 2019, 06:00

VVS-montören stängde inte av husets huvudkran och orsakade en vattenskada för miljontals kronor. Nu har rätten avgjort fallet.

Under hösten 2015 ville en bostadsrättshavare i Huddinge renovera badrummet. En VVS-montör, med 35 års yrkeserfarenhet, skulle installera nya rör.

Golvbrunnen sattes igen vid badrumsrenoveringen

På både kall- och varmvattenröret fanns befintliga avstängningsventiler, minikulventiler med klämringskopplingar.

Men VVS-montören stängde inte av huvudkranen som fanns i fastighetens föreningslokal och försåg hela huset med vatten.

”VVS-montören har inte heller brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen, genom att inte stänga av huvudkranen inför arbetet.” Södertörns tingsrätt

En trycksatt varmvattenledning släppte från klämringskopplingen och vatten strömmade ut i badrummet och sedan vidare ut i övriga byggnaden.

VVS-montören försökte först hindra vattenutströmningen med sin kropp, men omkring 600–900 liter vatten strömmade ut under 20–30 minuter och orsakade omfattande skador i byggnaden.

Kallvattnet blev 37 grader varmt efter stambytet

Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag stämde VVS-företaget, inför Södertörns Tingsrätt och krävde närmare 1,9 miljoner kronor, motsvarande kostnaden för att reparera skadorna.

VVS-företaget menade att ”den befintliga kopplingen inte var korrekt monterad” och begärde att skadeståndet skulle jämkas.

Något som också fick stöd av ett sakkunnigutlåtande från en Säker Vatten-utbildad VVS-montör med lång yrkeserfarenhet.

Bostadsrättsföreningen ska dessutom ha gjort sig skyldig till vårdslöshet, enligt VVS-företaget, då föreningen med hänsyn till VVS-arbetena skulle ha stängt av huvudkranen för hela huset.

Tingsrätten går på VVS-företagets linje och anser att det inte finns något som visar att VVS-montören agerat oaktsamt vid de inledande arbetena.

Förlorar lägenheten efter rörmokarens missar

VVS-montören har inte heller brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen, genom att inte stänga av huvudkranen inför arbetet, menar rätten.

Samtidigt menar tingsrätten att det är rimligt att en fackman vidtar vissa försiktighetsåtgärder innan arbeten påbörjas och att VVS-montören därmed har brustit i aktsamhet.

Men Södertörns tingsrätt slår fast att vattenskadan orsakats av att den sen tidigare felmonterade kopplingen och beslutar att försäkringsbolaget ska ersätta VVS-företagets rättegångskostnader på drygt 460 000 kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Svea hovrätt senast den 10 juli. Prövningstillstånd krävs dock.