Logga in

VVS-firma nekades rotavdrag för vattenmätarkonsol – nu backar Skatteverket

Publicerad
6 feb 2020, 07:00

Mikael Boström på jämtländska Boströms Rör fick en kalldusch när över 200 rotjobb skulle betalas tillbaka.

Mikael Boström äger Boströms Rör på Frösön i Östersund med sju anställda. I november fick han besked från Skatteverket att montering av vattenmätarkonsol inte gav rätt till rotavdrag.

– Jag kunde inte förstå varför. Det handlade om att bygga om inkommande kallvattenledning med nya kulventiler och diverse kopplingar samt en ny vattenmätarkonsol. Det borde ju vara ett rotjobb på samma sätt som byte av blandare, tvättställ eller wc-stol, säger Mikael Boström.

Han skulle därmed bli återbetalningsskyldig för över 200 jobb med konsoler som han gjort sedan sommaren 2019. Totalt var det drygt 100 000 kronor som skulle betalas tillbaka till Skatteverket. Samtidigt behövde därmed de berörda privatkunderna efterfaktureras på motsvarande belopp.

– Jag undrade varför just jag med en liten firma i Jämtland fått avslag för det här. Alla andra företag jag känner till gör ju också de här jobben med rotavdrag.

VVS-företag tog överpris – fick betala tillbaka

Skatteverket begärde också att Boströms Rör skulle skicka in alla fakturor med samma belopp som för montaget av konsolerna, det vill säga jobb under två timmar. Det gällde för samtliga uppdrag två år tillbaka i tiden och därmed även fakturor för byte av exempelvis blandare och wc.

Boströms Rör tecknade förra året ett treårigt avtal med Östersunds kommun om att byta vattenmätare hos privatpersoner. Samtidigt erbjöd Boströms Rör att installera konsolen innan mätarbytet, men det var fritt för kunden att välja andra rörfirmor för det jobbet.

Kunderna uppskattar de tydliga offerterna: ”Jag har vunnit många jobb där jag varit mycket dyrare”

Kommunen byter till nya digitala vattenmätare och kräver att de ska sitta fast i en konsol med avstängningsventiler på bägge sidor om mätaren. Konsolen underlättar arbetet vid nästa mätarbyte och minskar slitaget på rören vid bytet.

Mätaren ägs av kommunen, som därmed även betalar installationen av den. Däremot får privatpersonerna betala för konsolen inklusive montage.

– Många privatpersoner har ingen konsol i dag. De kan ha två tums galvrör som de hängt vattenmätaren på i stället, förklarar Mikael Boström.

Skillnaden mellan garantitid och ansvarstid: Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Efter att VVS-Forum kontaktat Skatteverket för en kommentar togs frågan om rotavdrag för vattenmätarkonsol upp av myndighetens rättsavdelning. Rättsavdelningen kom då fram till att byte av vattenmätarkonsol omfattas av reglerna om skattereduktion för rotarbete, på samma sätt som byte av exempelvis blandare och radiatorer.

– Det är tråkigt och ledsamt att det blev fel, men nu har vi rättat till det, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Hon konstaterar att det kan vara svåra gränsdragningar mellan installationer eller service på maskiner eller andra inventarier, som inte ger rätt till skattereduktion, och reparationer som gör det.

– Men Skatteverket har ett ansvar att se helheten i de här jobben. Det ska vara enkelt för utförare och deras kunder. De ska inte behöva ta ställning till sådana här detaljer. Därmed skulle vattenmätarkonsolen gå in i en helhetsbedömning, precis som att det är okej att byta flottör i toaletten som en del av ett större jobb.

Så resonerade tingsrätten när den gav företaget rätt: ”Golvvärme innebär inte att alla golv hela tiden är varma.”

Rättsavdelningens uppgift är att göra en tolkning av det aktuella arbetet som är juridiskt hållbar, men också hanterbar och begriplig för dem som ska använda reglerna, förklarar Pia Blank Thörnroos.

– När det gäller den här typen av VVS-jobb är det så mycket som ingår. Hur ska utföraren förklara för kunden att det bara är en enskild del av arbetet som ska exkluderas från skattereduktionen? Skatteverket bör därför välja en väg som lagtekniskt håller, men som kanske är lite generös, säger hon.

Mikael Boström är lättad över det nya beskedet från Skatteverket.

– Det är skönt att slippa betala tillbaka och att fakturera kunderna på nytt. Jag har redan lagt ner så mycket jobb på det här.

Han tog hjälp av en redovisningsbyrå för att ta fram alla fakturorna och göra digitala filer av dem.

– Det var tre dagars arbete för byrån och halv dag för mig. Jag hade hoppats på att Skatteverket skulle kompensera mig för den kostnaden, men jag vet ännu inte hur det blir med det.