Logga in

Burger King pilottestar ny teknik för värmeväxling

Publicerad
25 sep 2020, 06:00

Fett och sot gör det svårt att utvinna värme ur luften från restaurangkök. Men nu testas en ny teknik på hamburgerkedjan Burger King.

Att ta tillvara spillvärme från ventilationen i restaurangkök är inte det lättaste. Men nu har snabbmatskedjan Burger King funnit sin lösning – en innovation från företaget Enjay. Tekniken kallad Lepido ska bli standard i kedjans alla nya restauranger i Skandinavien under de närmaste åren. Hittills har 10 system installerats i Sverige, Norge och Danmark.

”Inga filter behövs, vilket gör underhållet minimalt. I genomsnitt återbetalar sig tekniken på två år.”

Nils Lekeberg, vice vd och grundare av Enjay.

Läs mer: Bakterier käkar fett och löser propparna

Nils Lekeberg– Vi valde att testa systemet just hos Burger King, för att där finns de svåraste förutsättningarna. Tillagningen sker över öppen låga, vilket gör att sot och fett blandas i frånluften, säger Nils Lekeberg, vice vd och en av grundarna av Enjay.

Kärnan i systemet är ett återvinningsbatteri som är uppbyggt av slingor i stället för lameller. Slingorna av metall gör att flödet av fett- och sotpartiklar lätt passerar genom batteriet utan att fastna. En gång per dygn körs en automatisk rengöringsprocedur. Då fryses slingorna till ett par minusgrader, vilket gör att eventuella fettpartiklar som fastnat tappar greppet och faller av. Fettet leds sedan till fettavskiljaren.

– Inga filter behövs, vilket gör underhållet minimalt. I genomsnitt återbetalar sig tekniken på två år, säger Nils Lekeberg.

Värmen från återvinningsbatteriet tas tillvara med hjälp av en frånluftsvärmepump. Ännu så länge rekommenderas en speciell värmepump som är anpassad till Enjays styrsystem. All överskottsvärme, även från frysprocessen, lagras i en ackumulatortank.

– En av restaurangerna vi arbetat hos menar att värmeåtervinningen täcker halva deras uppvärmningsbehov. Men det kan förstås variera beroende på hur stor byggnaden är, säger Nils Lekeberg.

På senare år har debatten varit het kring möjligheterna att återvinna värme från ventilationen i restaurangkök. Andra tekniker för att motverka fett och sotpartiklar, som kan sätta igen värmeväxlaren, är behandling med UV-ljus eller ozon.

Illustration: Enjay

Enligt en rapport från forskningsinstitutet Rise 2019 är dock inte dessa tekniker alltid kostnadseffektiva. Den tuffa belastningen i hamburgerrestauranger kan kräva att filter byts ofta, för att skydda värmeväxlaren.

Mer om studien: Ozon och UV bidrar inte till mer värmeåtervinning

Väckte debatt: ”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”

Jesper WirénNils Lekeberg och medgrundaren Jesper Wirén arbetade tidigare med att sälja UV-utrustning. De fick ofta frågan från kunder om utrustningen passade i restaurangkök. För att svara gjorde de långtidstester tillsammans med ett ventilationsföretag, men var inte nöjda med resultaten. Kanalsystemen hölls rena med UV-tekniken, men mycket fett ansamlades i fläktarna.

– I 5–6 år fick vi säga nej till våra kunder. Därefter tog vi fram Lepido som är mer robust och automatiserad. Partiklarna strömmar genom återvinningsbatteriet och fryses bort, och ingen behöver åka dit och fylla på eller byta något, säger Nils Lekeberg.

Företaget Enjay är i år med för andra gången på tidningen Ny Tekniks så kallade 33-lista, över Sveriges bästa startupbolag.