Logga in

Kunden fick själv ställa in radonavskiljaren

Publicerad
6 nov 2019, 06:00

För att åtgärda höga radonhalter i den borrade brunnen skaffade villaägaren en radonavskiljare. Men installatören missade bland annat att montera en tryckmätare.

Våren 2019 beställde en villaägare utanför Stockholm en installation av en radonavskiljare från ett VVS-företag.  

Kungafamiljen i livsfara

VVS-montören som skulle installera den konstaterade att det även behövdes en elektriker. Efter installationen uppgav VVS-företaget att de befintliga kopparrören och hydropressen inte behövde bytas ut, eftersom de fungerade bra.  

Radonavskiljaren lät dock mycket mer än den skulle och gick hela tiden. Villaägaren kontaktade tillverkaren, som sa att det var fråga om ett installationsfel och att trycket inte var korrekt inställt.

VVS-företaget hänvisade till elektrikern som försökte åtgärda felet vid två tillfällen. Resultatet blev att det inte fanns något vatten i villans blandare. Via handledning per telefon lyckades villaägaren själv sänka tryckkänsligheten så att vattnet kom tillbaka, men de övriga problemen kvarstod.

Skyhöga radonhalter på kungliga Slottet

Tillverkaren rekommenderade henne att kontakta en annan firma för hjälp, som helt underkände installationen. Bland annat var inställningen på tryckströmbrytaren fel, dessutom var den felkopplad.

Trycket i hydropressen måste kontrolleras för att tryckströmbrytaren ska kunna kopplas in rätt och det saknades en tryckmätare.

Nu kommer stöd för radonsanering

Firman rekommenderade henne att stänga av radonavskiljaren helt, eftersom den var felaktigt inställd och kunde förstöras.

Villaägaren anmälde det första VVS-företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och krävde tillbaka 10 699 kronor som tjänsten kostade.

VVS-företaget motsatte sig kravet men ARN slog fast att installationen inte var fackmässigt utförd.

ARN rekommenderade VVS-företaget att ersätta villaägaren för kostnaden för att åtgärda felen med 6 627 kronor.