Logga in

Krävde betalning för jobb som inte gjorts

Publicerad
28 okt 2019, 07:00

Företaget installerade bland annat ventilation i ett nybyggt hus i Skövde. Men åtta tilluftshål, som fanns med i anbudet utfördes aldrig, ändå fakturerades kunden för det.

Ett par i Skövde anlitade ett installationsföretag för att installera ventilation, VS och el i sitt nybyggda hus, till ett fast pris av 461 250 kronor.

”Er klantige installatör ställde till med merarbete”

I ventilationsentreprenaden ingick följande: ”Värmepump IVT 860 inklusive kanaler, don, ytterväggsgaller, ljuddämpare och injustering.”

Efter att paret godkänt offerten rekommenderade företaget att man i stället skulle beställa spaltventiler, då det skulle vara snyggare än att borra tilluftshål och montera friskluftsventiler och galler på åtta ställen. Paret valde att följa rekommendationen.

Trots det fakturerade företaget för arbetet med att borra hål, något som alltså aldrig gjordes.

Då vände sig paret till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och begärde avdrag på priset. Enligt företaget kostade varje hål 2 000 kronor, det vill säga sammanlagt 16 000 kronor. Paret krävde prisavdrag med 19 500 kronor, eftersom de lagt till kostnaderna för spaltventilerna på 3 500 kronor.

Paret begärde dessutom en omleverans av frånluftvärmepumpen, som enligt dem fellarmade sedan start.

Krävde för mycket för pumpreparationen

Enligt företaget ingick inte spaltventilerna, eller friskluftsventilerna, i anbudet. Företaget menade att det inte heller stämde att ”all ventilation” eller installation av friskluftsventiler ingick i entreprenaden.

ARN ansåg att offerten var otydlig och att den formulerats på ett sådant sätt att paret haft skäl att uppfatta den som att även håltagning för donen skulle ingå.

”Efter den här domen vågar man inte ta hem en VVS-montör från kommunen”

Företaget rekommenderades att avstå från att kräva paret på 16 000 kronor för den håltagning som inte utförts.

När det gäller spaltventiler ansåg nämnden att det framgick av offerten att sådana inte ingick. Paret får därmed stå för den kostnaden själva.

Dessutom ansåg ARN att det inte finns tillräckliga bevis för fel på värmepumpen och avslog parets krav på omleverans.

Företaget säger till VVS-Forum att man kommer att följa ARN:s rekommendation.