Logga in

Kallvattnet blev 37 grader varmt efter stambytet

Publicerad
2 apr 2019, 08:00

Renoveringen slutade med höga innetemperaturer och 37-gradigt kallvatten. VVS-företaget tvingas nu betala miljonskadestånd.

Stammarna i 1950-talshuset på Södermalm i Stockholm behövde bytas ut.

Våren 2013 anlitades Einar Mattsson Byggnads AB som totalentreprenör av fastighetsägaren, Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg-Liv.

Skållhett vatten sprutade ut över vardagsrumsgolvet

Förutom stambytet skulle även övriga VVS-installationer bytas ut. Einar Mattsson anlitade Temarör i Stockholm AB som underentreprenör för VVS-arbetena.

I början på maj 2013 ingick parterna avtal om rörentreprenad, med ABT-U 07 och ABT 06 som avtalsvillkor.

Avtalet innehöll ett fast pris om 11,2 miljoner kronor, med villkor att arbetet skulle vara klart senast den 30 juni 2014.

Ett funktionskrav för entreprenaden var att inomhustemperaturen skulle uppgå till minst 22°C.

Därför fick stambytet göras om

Einar Mattssons entreprenad slutbesiktades och godkändes den 30 oktober 2014.

Men när en kompletterande slutbesiktning gjordes den 17 februari 2015 noterades att vissa lägenheter hade mycket höga rumstemperaturer, något som således stred mot funktionskravet.

Ytterligare ett funktionskrav för entreprenaden var att ofrivillig uppvärmning inte fick förekomma.

Förvaltaren underrättade fastighetsägaren i januari 2016 om att kallvattnet i ett trapphus var för varmt. Mätningar visade att kallvattnet höll en temperatur på 37°C.

Motsvarande mätningar gjordes i andra trapphus, där var kallvattnet 28°C till 30°C varmt.

Legionellabakterierna förökar sig i stillastående vatten som är från cirka 20°C till 45 °C varmt. Legionella kan leda till en allvarlig form av lunginflammation, legionärssjuka.

Striden om stammarna

Einar Mattsson stämde underentreprenören inför Södertörns tingsrätt, men tvisten slutade med förlikning. Enligt den ska Temarör betala 1,6 miljoner kronor till Einar Mattsson.

Varken Einar Mattsson Byggnads eller Temarör vill kommentera fallet.

Felen är åtgärdade och kallvattnet håller nu normal temperatur.

– Tvisten var en sak mellan totalentreprenören och rörfirman, men vi har fått den produkt som vi beställde, säger Lars-Eric Andersson, tillgångsförvaltare på fastighetsägaren SEB.