Logga in

Han sålde familjeföretaget – fick se det gå i konkurs

Publicerad
18 apr 2019, 06:01
| Uppdaterad
20 dec 2022

För VVS-företagaren Hans-Eric Rödjemyr var försäljningen ett smidigt sätt att lösa generationsskiftet. Men det blev inte som han tänkt sig.

Hans-Eric Rödjemyr är tillbaka på torget i 50-talsområdet Baronbackarna i Örebro. I en av centrumbyggnaderna hade hans familjeföretag RT Driftservice sina lokaler i 30 år.

Han kikar in genom den låsta glasdörren i entrén till det tidigare kontoret. Nedanför brevinkastet ligger fortfarande en hög med oöppnad post. Kommer det fortfarande betalningspåminnelser och fakturor?

Hans-Eric Rödjemyr slår sig ner på en av parkbänkarna utanför kontoret.

– Vi hade väldigt bra lokaler här. Det gick fort att ta sig ut på motorvägen till Stockholm och snabbt att komma till olika delar av Örebro. Och så hade jag nära hem, säger han.

Det senaste året har några obesvarade frågor snurrat i hans huvud:

Hur kunde det, som när han sålde företaget 2014, verkade vara så bra, sedan bli så fel?

Och varför sålde de nya ägarna hans företag vidare till en 25-årig polack, som aldrig har visat sig eller gått att få kontakt med?

Hans-Eric Rödjemyr startade RT Driftservice 1983 tillsammans med kompanjonen Thor Thunberg, därav förkortningen RT.

– Huvudsakligen har vi jobbat med injusteringar av värme och ventilation. Sedan växte verksamheten och vi utförde även en hel del entreprenader, berättar Hans-Eric Rödjemyr.

Uppdragsgivarna var inledningsvis främst allmännyttiga bostadsbolag. Det geografiska arbetsområdet har varit en 15–20 mils radie med centrum mitt i Mälaren.

– Vår nisch har hela tiden varit att jobba i befintlig bebyggelse. Vid nyproduktion har vi oftast kommit in som underentreprenörer till rörfirmor för att göra injusteringar, förklarar Hans-Eric Rödjemyr.

De största beställarna har varit förvaltare som Örebrobostäder (Öbo), Riksbyggen, HSB, Einar Mattsson och Wallenstam. Omsättningen för RT Driftservice har legat kring 15–25 miljoner kronor under lång tid med en egen personalstyrka på runt 15 anställda.

– Sedan har vi hyrt in 5–10 personer av underentreprenörer, säger Hans-Eric Rödjemyr.

Under byggkrisen i början av 1990-talet tvärdog Örebromarknaden och RT Driftservice började göra jobb i Stockholm.

– Sedan dess har vi blivit kvar där. Det har varit bra att ha stora jobb i botten och det har Stockholmsuppdragen varit, säger Hans-Eric Rödjemyr.

De uppdragen har därefter stått för ungefär 70 procent av verksamheten. I mitten av 1990-talet etablerade företaget ett kontor i Solna.

2007 köpte Hans-Eric Rödjemyr ut kompanjonen Thor Thunberg.

För cirka fem år sedan började den då 60-årige Hans-Eric Rödjemyr planera för att trappa ner. Han har fyra söner, varav Martin var den ende som jobbade kvar i företaget.

– Martin hade varit med sedan barnsben, inventerat lagret och jobbat på skolloven. Han hade varit fast anställd sedan början av 2000-talet.

För att generationsskiftet skulle bli smidigt kom Hans-Eric Rödjemyr fram till att han skulle sälja företaget. Via företagsmäklare fick han kontakt med västsvenska VGH-gruppen.

– Vi föll för dem trots att de kom från Västkusten.

I VGH:s verksamhet ingick konstruktion, montage och service inom ventilation och renrumsteknik genom dotterbolaget Ventilationsgruppen i Göteborg.

– Det innebar att vi tillsammans i koncernen hade blivit ett väldigt starkt namn med totalt 80–90 anställda. Till och med Bravida hade varit i underläge mot oss när det gäller kunnandet. Tyvärr så utnyttjades inte det, säger Hans-Eric Rödjemyr.

– Tanken var att Ventilationsgruppen skulle etablera sig på Stockholmsmarknaden och få injusteringsbiten på Västkusten genom oss, men det blev aldrig så.

Cirka ett år efter ägarskiftet tog Martin Rödjemyr över vd-posten efter pappa Hans-Eric.

– Men jag blev kvar i bolaget i två år och vi jobbade på som vi gjort tidigare. Min fru Mille fortsatte att sköta bokföringen under den tiden, säger Hans-Eric Rödjemyr.

I samband med att Hans-Eric Rödjemyr lämnade företaget 2016 började saker gradvis förändras.

– Då flyttade administration och ekonomi till Göteborg. Det blev opersonligt och mer toppstyrt, mer av regler och direktiv. Personal började därför säga upp sig. Tidigare hade vi varit som en enda stor familj säger Hans-Eric Rödjemyr.

För sonen Martin blev det i takt med att personalen slutade allt svårare att driva verksamheten. Han började ta in fler underentreprenörer.

Men hösten 2017 fick han nog och sa upp sig som vd. Han försökte i den vevan att, tillsammans med en kollega, köpa loss RT från VGH. Men det blev aldrig någon affär då de inte lyckades komma överens.

Den 9 maj 2018 får sedan Martin Rödjemyr ett mejl av VGH:s ägare och vd Martin Andersson.

– I mejlet stod att VGH hade sålt RT till en 24-årig icke svensktalande polack dagen innan. Vi hade inte träffat honom då och har aldrig gjort det senare heller. Från Ventilationsgruppen fick vi olika uppgifter om vad han arbetade med. Ena dagen var han ventkille, nästa dag rörmokare, jurist eller höll på med personaluthyrning, säger Hans-Eric Rödjemyr.

Samma dag som Martin Rödjemyr mottog mejlet gick han ur styrelsen för RT på inrådan av sin advokat.

– Det räddade nog Martin. Annars hade han kunnat bli personligt ansvarig för bolagets konkurs. Som styrelseledamot borde han i förväg ha blivit informerad om försäljningen och fått se kontraktet. Martin hade ingen aning om vad som ingick i överlåtelsen, säger Hans-Eric Rödjemyr.

Efter ägarskiftet betalades inga löner eller fakturor. Göteborgsbolaget tog under maj tillbaka företagsbilarna, som inte ingick i överlåtelsen, och tömde samtidigt kontoret på allt som var värdefullt.

Kvar fanns fem anställda, däribland Martin Rödjemyr. Men utan tillgång till servicebilar, IT-system eller ens sina mejl och därmed utan rimlig chans att driva verksamheten vidare.

RT hade flera pågående entreprenader som slutfördes, men leverantörerna fick inte betalt.

Den 20 juni 2018 lämnade en av de fem kvarvarande anställda in en ansökan om konkurs för RT Driftservice till Örebro tingsrätt. Syftet var att kunna få ut sin obetalda lön. Den följdes av konkursansökningar från övriga fyra anställda.

Tingsrätten misslyckades med att delge de nya företrädarna konkursansökan. Man fick varken tag på den polske medborgaren som var styrelseledamot, eller den 25-årige suppleanten som var skriven i Göteborg. Det dröjde till den 11 september innan konkursen var ett faktum.

Janette Stjernström vid Advokatfirman Glimstedt utsågs till konkursförvaltare. Hon lyckas inte heller komma i kontakt med den polske köparen av bolaget, tillika styrelseledamot, eller den 25-årige styrelsesuppleanten.

Den 11 mars i år lämnade Janette Stjernström in förvaltarberättelse och konkursbouppteckning till Örebro tingsrätt. Där framgår att RT har obetalda skulder på totalt cirka 2,9 miljoner kronor.

Största fordringsägare är staten med 1,2 miljoner kronor. Till övriga borgenärer som inte fått betalt hör Svea Ekonomi, 237 000 kronor, Hans-Eric Rödjemyrs egna bolag Rödjemyr Konsult, 146 000 kronor, och Botkyrka VVS & Fastighetsservice, 114 000 kronor.

De fem anställda har i olika grad fått de obetalda lönerna ersatta via den statliga lönegarantin. Värst av dem drabbas Martin Rödjemyr med en kvarstående lönefordran på 247 000 kronor.

En preliminär balansrapport för första halvåret 2018 visar ett minusresultat på drygt 240 000 kronor. Den har delvis upprättats utifrån uppgifter på en USB-sticka som lämnats in anonymt per post. Försök har gjorts att eftersöka avsändaren, men utan att lyckas klargöra vem som skickat materialet.

”Orsakerna till obeståndet torde vara den överlåtelse som sker, daterad den 8 maj 2018”, skriver Janette Stjernström i konkursbouppteckningen.

Hon har inte lyckats granska bokföringsskyldighetens fullgörande då bokföringsmaterial i stort sett saknas för perioden efter överlåtelsen.

Är det något som sticker ut med den här konkursen?

– Nej, det kan jag inte påstå. Sådant här händer med jämna mellanrum, men det är märkligt att man bara lämnar verksamheten vind för våg, säger Janette Stjernström.

– Det är alltid synd när man inte lyckas nå ställföreträdare för då får man aldrig riktigt veta vad det är som har hänt. I det här fallet finns det anställda som har drabbats ganska hårt och det är tråkigt.

Janette Stjernström misstänkte den polske medborgaren för bokföringsbrott och anmälde det till Ekobrottsmyndigheten.

– Eftersom jag inte har kunnat etablera kontakt med köparen av bolaget och fått ta del av bokföringsmaterialet grundas min anmälan på ganska lösa antaganden, säger hon.

Den 13 mars meddelade kammaråklagare Tomas Persson att förundersökning inte inleds.

”Det är uppenbart att brottet inte går att utreda”, skriver han och utvecklar sitt beslut:

”Den som enligt anmälan är gärningsman har lämnat landet och förväntas inte återvända hit. Förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas.”

Janette Stjernström har tagit del överlåtelseavtalet när RT såldes av VGH till den polske medborgaren.

– Det var ett väldigt enkelt avtal där det framgick att det som överläts var aktierna i bolaget. Köpeskillingen uppgick till 1 krona, refererar hon innehållet i avtalet.

Martin Andersson, vd och ägare till VGH, har en helt annan bild av vad som hände, vad som gick snett och vems felet var.

Varför köpte du RT Driftservice från första början?

– Vi hade en ambition att växa i östra Sverige och lyckades väl med det, säger Martin Andersson.

När det gäller anställda som sa upp sig och missnöje med hur bolaget drevs slår han ifrån sig:

– Jag har ägt bolaget, inte drivit det. Det gjorde Martin Rödjemyr och innan dess hans far Hans-Eric som jag köpte av.

Varför sålde du bolaget vidare?

– Vi bestämde oss för att lämna Stockholmsmarknaden och dra oss tillbaka till Västsverige.

Det var då RT Driftservice såldes vidare till den 25-årige polacken.

– De nya ägarna hade stora planer för bolaget. De har en affärsidé att driva välskötta bemanningsbolag i Sverige och här fanns ett välskött bolag med hög rating, med kollektivavtal och befintliga kunder i den branschen han jobbar, säger Martin Andersson.

Är din uppfattning att köparen var seriös?

– Ja, det fanns ingen anledning att tro något annat. Det är många som jobbar med bemanning i vår bransch. Jag blev uppvaktad av någon som ville köpa vårt bolag som var till salu.

Men tingsrätten har ju inte ens lyckats nå honom för att delge konkursen?

– Det förstår jag inte, jag lyckas nå honom i alla fall.

Martin Andersson har också en uppfattning om vad som gick snett:

– Den nye ägaren fick aldrig chansen att driva bolaget, familjen Rödjemyr gjorde det omöjligt. De gillade inte försäljningen och blockerade.

Hur ser du på försäljningen i dag när du vet att bolaget gått i konkurs?

– Det är jättesynd när ett bolag drivs i konkurs, särskilt när det har verksamhet och kompetenser som efterfrågas.

I VGH-koncernen ingår i dag dotterbolagen Ventilationsgruppen Andersson & Andersson, Ventilationsgruppen Bohuslän, Ventilationsgruppen Service, Labkontroll och IV Väst. Tillsammans omsatte dotterbolagen drygt 230 000 kronor 2017.

Trots allt det tråkiga som har hänt med företaget försöker jag intala mig själv att det bara handlar om förlorade pengar. Vi lever och har hälsan.

Frågorna om vad som egentligen hände med bolaget RT Driftservice och varför det hände är ännu obesvarade.

Efter konkursen har de fem som var anställda på slutet gått vidare till nya bolag. Martin Rödjemyr och Bo-Vegar Skjellestad driver RS Driftteknik med liknandeverksamhet som RT, men i mindre skala.

Hans-Eric Rödjemyr fortsätter att arbeta i Rödjemyr Konsult.

– De flesta av oss jobbar nu tillsammans igen i Stockholm genom olika konstellationer. Det är i princip samma gäng som åter gör entreprenader ihop och kunderna är i stort sett desamma som förut, säger Hans-Eric Rödjemyr.

Hans-Eric Rödjemyr ångrar i dag att han sålde RT Driftservice.

– Med facit i hand var det ett felbeslut. Vi borde ha gjort på något annat sätt för att behålla kontrollen över bolaget, säger han men ser ändå okrasst på de händelserna:

– Trots allt det tråkiga som har hänt med företaget försöker jag intala mig själv att det bara handlar om förlorade pengar. Vi lever och har hälsan, säger Hans-Eric Rödjemyr.