Logga in

ARN godkänner hink för spillvatten

Publicerad
20 feb 2019, 10:29

Det saknades golvbrunn i pannrummet där installatören skulle sätta in en värmeanläggning. ”Ingen optimal lösning, men vanligt och helt normalt”, säger installatören.

I augusti 2017 köpte en 63-årig villaägare och hans sambo en värmepanna och luftväxlare med installation för 103 800 kronor av EkoEnergi i Lomma.

Får betala för annat företags installation

Företaget arbetar bland annat med installation av olika värmesystem som värmepumpar, sol- och bioenergi. 

Enligt villaägaren skulle en del av huset – det gamla pannrummet – byggas om.

Parterna kom överens om var den nya pannan skulle placeras, hur nya ledningar skulle dras, där rördragningar bland annat skulle göras på vinden.  

Men riktigt så blev det inte. I oktober 2017 installerades den nya pannan samt luftväxlaren, men installationen av värmepannan skedde inte enligt överenskommelse och avslutades inte alls, enligt villaägaren. 

Några rördragningar gjordes inte på vinden. Installatören skyllde på material- och tidsbrist, enligt villaägaren, som anmälde fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

Bakläxa för golvvärme

Villaägaren begärde ersättning med drygt 23 000 kronor och krävde att EkoEnergi installerade en säker och godkänd lösning för vattnet från värmepannans skvallerledning.  

Men företaget motsatte sig kravet och pekade på att nackdelen med den placeringen som kunden valt var att rummet saknade avlopp. 

– Givetvis följer vi ARN:s rekommendationer och kunden har redan fått ersättning. Vad gäller  spillvatten så är det ju som ARN beskriver att de fick erbjudande att lösa det med en golvbrunn, men avstod. I många äldre anläggningar saknas golvbrunn i pannrummet. I de fallen är ju en spann bästa lösningen, säger Oscar Scholtz, vd på EkoEnergi, till VVS-Forum. 

Tre allvarliga brister gav fällande dom mot VVS-företagare

EkoEnergi menar att kunden varit medveten om ”hinklösningen” från början och valt bort en placering vid tvättmaskinen och inte heller velat bila ner brunn, något som villaägaren skulle fått betala extra för. 

För rördragningen mellan det nya och gamla pannrummet saknades det fästpunkter för rören på vinden, enligt EkoEnergi. 

ARN menar att det framgår av offerten att rördragning på vinden ingår i EkoEnergis åtagande.

Nekades rotavdrag – skickade räkningen vidare

Eftersom rördragningarna inte hade utförts innebär det en avvikelse från avtalet. EkoEnergi är ansvarigt för felet, konstaterar nämnden.

Men nämnden anser däremot inte att ”hinklösningen” för vattnet från skvallerledningen avviker från avtalet. Tvärtom menar ARN att ”installationen är fackmässigt utförd” samt att bolaget endast åtagit sig att titta på vattnet från skvallerledningen.  

ARN rekommenderar EkoEnergi att betala 10 000 kronor till den 63-åriga villaägaren för att rören inte dragits på vinden, men avslår övriga krav.