Logga in

Försäljningen av bergvärmepumpar sjunker

Publicerad
7 nov 2018, 09:59

Försäljningen av bergvärmepumpar minskade tredje kvartalet i år. Det visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP).

Totalt har försäljning av värmepumpar ökat med 6 procent under årets tre första kvartal, enligt SKVP:s statistik.

Men sett enbart till tredje kvartalet var försäljningsökningen mer blygsam, endast 1 procent.

Och för bergvärmepumpar sjönk försäljningen med 4 procent under tredje kvartalet.

Tittar man bara på försäljningen mot villa var tappet –5 procent det tredje kvartalet.

Tredje och fjärde kvartalet är normalt de perioder då värmepumpförsäljningen är som störst i Sverige.

Under tredje kvartalet såldes värmepumpar för totalt 1,9 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som 2017.

Det är på samma nivå som föregående år. Sammanlagt under årets tre första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 5,1 miljarder, det är en ökning med 6 procent jämfört med 2017.

Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar ökade med 14 procent.

Däremot har försäljningen av frånluftvärmepumpar mattats av och ligger på plus/minus 0.

SKVP menar att det hänger ihop med den låga nyproduktionen av småhus, som frånluftvärmepumpar främst installeras i.

Försäljningen i segmentet fastighetsvärmepumpar sjönk under tredje kvartalet med 5 procent, men totalt sedan årets början har segmentet ökat med 4 procent.