Logga in

En utmaning för installatörerna

Publicerad
5 nov 2018, 13:14

Renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm är ett av de mest komplexa ombyggnadsprojekt som genomförts i modern tid. Nu återstår att se om installationerna står pall för publiktrycket.

Första spadtaget i renoveringen av Nationalmuseibyggnaden togs i juli 2014. Nu, fyra år, 1,3 miljoner arbetstimmar och 1,2 miljarder kronor senare, är museet åter öppet för alla.

Över 3 000 personer och femtio yrkesgrupper har arbetat med renoveringen. Det har varit en balansgång att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att samtidigt utveckla byggnaden för att klara nya krav.

Läs mer: De renoverar anrika hotell Savoy i Malmö

Magnus Kruså, VVS-ansvarig, Statens Fastighetsverk

Hur blev resultatet?

– Mycket bra! För att skapa mer teknikutrymmen har vi bland annat höjt golvnivån i de båda ljusgårdarna samtidigt som vi sprängt ur utrymmet under. I de nya utrymmena får vi nu plats med en stor del av de luftbehandlingsaggregat som krävs för att åstadkomma det kontrollerade museiklimatet, säger Magnus Kruså, VVS-ansvarig på Statens Fastighetsverk till VVS-Forum och tillägger:
– För att slippa dra synliga ventilationskanaler och don i pelarsalarna en trappa upp har vi förlagt ventilationskanalerna i golvbjälklaget på planet ovanför. För att blåsa in luften i salarna har vi sen integrerat ett specialutvecklat luftdon runt takrosetterna. I mitten av rosetterna sitter det även ett sprinklermunstycke, som en liten pistill. Allting knappt synbart för besökarna.

Läs mer: Renovering utan ”extra allt” – men med pressade kostnader

Vilken var den största utmaningen?
– Att hitta lämpliga teknikutrymmen och framkomliga vägar för alla installationer. Det är framför allt ventilationskanaler och luftbehandlingsaggregat som tar mycket plats i anspråk. Det har varit ett arbete som krävt stor kreativitet och samarbetsförmåga mellan alla inblandade. De tekniska installationerna har dessutom, så långt som möjligt, placerats dolt i byggnaden för att inte påverka de arkitektoniska eller de kulturhistoriska värdena i det 150 år gamla museet, förklarar Magnus Kruså.

Läs mer: Här krävs största möjliga tystnad
Är det mycket efterarbete?
– Klimatet i salarna är bra, men det är fortfarande en hel del arbete kvar med intrimning. Det är höga krav som ställs både på temperaturen och på den relativa fuktigheten i utställningssalarna och det kommer att ta tid innan allt fungerar optimalt. Förhållandena ändras dessutom hela tiden i och med att årstiderna ute varierar. Och det är först nu när publiken rör sig i byggnaden som man fullt ut kan se hur systemen reagerar. Vi har en arbetsgrupp som kontinuerligt analyserar och trimmar klimat- och styrsystemen.

Läs VVS-Forums reportage om renoveringarna på Nationalmuseum från 2015 här.

Projektfakta/

 • Byggprojektledning: Cowi/Projektbyrån AB
 • Arkitekt: Wingårdhs arkitekter AB i samarbete med Wikerstål arkitekter
 • VVS: Bengt Dahlgren Stockholm AB
 • El: HJR Projektel AB
 • Konstruktion: Sweco Structures AB
 • Landskap: Andersson-Jönsson Landskapsarkitekter AB
 • Antikvarie: AIX genom Johan Rittsél
 • Konservator: Stockholms målerikonservering
 • Miljösamordnare: BKIND konsult AB
 • Kontrollansvar enligt PBL: Sweco management AB
 • Generalentreprenör: Skanska AB