Logga in

Förslaget: Så bör rotavdraget höjas

Publicerad
12 okt 2018, 10:46

Höj rotavdrag till 50 procent vid energieffektiviserande åtgärder i hemmet. Det föreslår en särskild statlig utredning. Men Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, tycker inte att det räcker.

En höjning av rotavdraget från 30 till 50 procent hemmet ska bland annat gälla tilläggsisolering, byte av ventilationssystem eller byte till energieffektiva fönster.

Lise Nordin, utredare

Det föreslår den tidigare riksdagsledamoten Lise Nordin (MP) som varit särskild utredare för att se över hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

Detta som ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen, som alla riksdagspartier står bakom, utom Sverigedemokraterna.

– Energieffektivisering är en av de viktigaste nycklarna för att klara Sveriges klimat- och energimål. Men det sker för lite, därför förslår vi ett flertal åtgärder, säger Lise Nordin till Dagens Nyheter (DN).

Läs mer: ”Reglerna är för luddiga”

Men Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, tycker att det krävs mer.

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen

– Det är bra att man höjer rotavdraget till 50 procent för energieffektivisering, men det är beklagligt att man inte höjer hela rotavdraget så att vi kan få en sund konkurrens, säger han och tillägger att det är alltfler konsumenter som frågar hantverkare om man inte kan få betala svart.

För att få ner elanvändningen vill Lise Nordin att det ställs krav på elleverantörerna att hjälpa kunderna med energieffektivisering.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, är positiv till förslaget.

– Det är bra om medvetenheten kring energieffektiviseringen och inneklimat ökar, säger hon.

Läs mer: ”Svensken är beredd att köpa svart igen”

För att kapa elanvändningstopparna när det är som kallast, föreslår Lise Nordin också att det befintliga investeringsstödet för energilager höjs från 50 000 kronor till 150 000 kronor. Hon vill dessutom att det inte bara ska gälla egenproducerad solel i hemmet, utan alla situationer och företag.

– Då kan man lagra mer el när efterfrågan är låg och priset inte är så högt. Sedan kan den som har ett batteri sälja elen när efterfrågan är stor och priset högt, säger Lise Nordin till DN.

Det skulle jämna ut efterfrågan över dygnet, eftersom mycket elenergi finns lagrad hos konsumenterna.

Läs mer: ”Kunder begär ’kontrollofferter’ för att sätta pris på svartjobbet

Energiminister Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP) med rapporten.

Just nu är det en övergångsregering som leder landet. Men oavsett vilken regering det blir framöver tror inte Lise Nordin att det påverkar förslagen i utredningen, med tanke på energiöverenskommelsen.

Läs utredningen här.