Logga in

VVS-konsult tvingas betala miljoner

Publicerad
31 aug 2018, 12:48

Ventilationen i en Kina-restaurang i Lycksele var undermålig. Det kommer att stå VVS-konsulten som ansvarade för entreprenaden dyrt.

Fastighetsbolaget Domptören och VVS-konsulten Structor i Norr AB, ingick våren 2013 ett muntligt avtal där Structor skulle ta fram ett skriftligt underlag för en ventilationsentreprenad. Det var i samband med en ombyggnad av en banklokal till restaurangen Great Eastern i centrala Lycksele.

Great Eastern, Lycksele

Ventilationsentreprenaden genomfördes av YIT Sverige AB under hösten 2013. I oktober 2013 slutbesiktigades ventilationsentreprenaden av Structor, med vd:n Kjell-Olof Nordmark som besiktningsman.

Han godkände entreprenaden.

Läs mer: Dålig ventilation hotas med vite

I november/december 2013 flyttade Great Eastern in i den iordningställda lokalen. Men ganska snart började klagomål om otillräcklig ventilation i köket komma in till fastighetsägaren Domptören.

I mitten av december 2013 påtalade Domptören för Structor att något var fel med ventilationen, vilket måste rättas till. En oberoende konsult kom då fram till att den installerade luftmängden var cirka 30 procent av behovet.

Parterna kom inte överens och tvisten hamnade hos tingsrätten i Lycksele.

Enligt fastighetsägaren har Structors konsultuppdrag utförts felaktigt och man har bland annat redovisat för lågt luftflöde i den tekniska rambeskrivningen för upphandlingen av entreprenaden.

Läs mer: Billigare schackt också säkra

”Parallellt med detta har Structor angett en för låg kostnad för den kommande ventilationsinstallationen samt slutligen försummat att kontrollera att ventilationsanläggningen uppfyller Domptörens krav och därvid felaktigt godkänt densamma vid slutbesiktning”, uppger fastighetsägaren i Lycksele Tingsrätt.

Kjell-Olof Nordmark, vd på Structor VVS-konsult Norr AB

I ett mejl till VVS-Forum skriver Kjell Olof Nordmark, vd på Strucutor VVS-konsult i Norr, bland annat så här:

”Tingsrätten har nu angett, såsom domen får förstås, att konsulten alltid ska kontrollera uppgifter från beställaren och särskilt om dessa är av betydelse för den aktuella entreprenaden det vill säga det omfattar alla områden. Detta står i strid både mot vad Högsta Domstolen angett och vad som återges i ABK 09, vilket är det standardavtal som parterna på marknaden angett utvisar skäliga avtalsvillkor. Om /…/en konsult inte kan lita på uppgifter från byggherren medför det att byggprocessen blir avsevärt dyrare.”

VVS-konsulten och fastighetsägaren är oense om konsultuppdragets omfattning och om vem som är ansvarig för den uppgift som lämnats i den tekniska rambeskrivningen med följande lydelse:

”Lokalerna förses med FTX-ventilation för 90 matgäster och kök enl bifogad spec (enl uppgift 1 000 liter/s i frånluftsbehov i kök/diskrum).”

Något som Domptören menar är en väsentligt felaktig uppgift som kommer från det tidigare bankkontorets ventilationsbehov, jämfört med restaurangens behov som uppgår till minst 3 000 liter/sekund.

Läs mer: De gör tuffaste testerna av ventilationen

Parterna är också oeniga om uppgiften om frånluftsbehovet innebär ett fel vid utförandet av uppdraget och om felet lett till skada.

Structors inställning är att uppdraget inte omfattade ”att tillse att erforderlig ventilation åstadkoms för restaurangen” och inte heller gick ut på att ”färdigprojektera eller detaljprojektera den kommande entreprenaden”.

VVS-konsulten menar också att att bolaget vid slutbesiktningen enbart haft i uppdrag att undersöka om ventilationsanläggningen uppfyllde Domptörens fordringar på ventilationen.

Men Lycksele tingsrätt slår fast att Structor har utfört konsultuppdraget felaktigt och att företagets agerande har varit vårdslöst.

”Structors agerande har orsakat Domptören skador motsvarande 2 876 355 kronor.” Utöver detta ska Structor betala ränta och rättegångskostnader på 372 526 kronor vilket ger ett totalbelopp på drygt 3,2 miljoner kronor för VVS-konsulten att betala.

Domen är överklagad till Hovrätten för Övre Norrland i Umeå. Det har ännu inte beslutats om prövningstillstånd.