Logga in

Dålig ventilation hotas med vite

Publicerad
8 aug 2018, 08:14

Fixa ventilationen i klassrummen eller betala 150 000 kronor i vite. Så lyder Arbetsmiljöverkets besked till Hammarö kommun.

Torra slemhinnor, rinnande ögon och huvudvärk. Skyddsombudet på Hammarlundens skola pekade på en rad problem med den dåliga luftkvaliteten i klassrummen. När skolledningen inte fick bukt med ventilationen vände sig skyddsombudet till Arbetsmiljöverket, som gjorde en utredning. I juli kom myndighetens beslut: situationen kan leda till att de som vistas i lokalerna blir sjuka, och senast den 31 december 2018 ska den dåliga luftkvalitén vara åtgärdad. Annars riskerar Hammarö kommun ett vite på 150 000 kronor, rapporterar SVT Nyheter Värmland.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/hammaro-kommun-riskerar-vite

Arbetsgivaren kände redan till problemen som skyddsombudet lyfter i sin anmälan, och enligt en handlingsplan skulle åtgärder ha genomförts förra sommaren. Men det skedde inte. Under hösten 2017 gjordes vissa förändringar av både ventilation och värmesystem. Trots det visade mätningar våren 2018 att luftens koldioxidhalt fortfarande var för hög.

Kommunen har enligt SVT Nyheter svarat att den nu åtgärdar bristerna och att något vite inte behövs. Arbetsmiljöverket är av en annan åsikt, och beslutar om ett vite på 150 000 kronor för att säkerhetsställa att åtgärderna inte drar ut på tiden.