Logga in

Tio nya lagar som rör dig

Publicerad
27 jun 2018, 09:29

Här finns tio nya lagar som träder i kraft första juli och som rör installationsbranschen.

Dyrare köpa ny bil

Bonus malus – det nya skattesystemet för bilar – träder i kraft vid halvårsskiftet. Beroende på vilken bil du tänkt införskaffa, kan det bli betydligt dyrare än i dag. Alla nybilsköpare i Sverige påverkas av den nya fordonskatten.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer: Så fungerar nya bonus malus-systemet

Ändringar i Boverkets byggregler

Flera ändringar görs i Boverkets byggregler, BBR. Det gäller bland annat brandreglernas gällande standarder som har uppdaterats och att kabelkraven ändrats efter de europeiska CPR-kraven.

Möjligheten att använda äldre standarder för kablars brandegenskaper har tagits bort, då det numera är obligatoriskt att alla kablar som säljs ska vara CE-märkta och ska deklarera europeisk brandklass.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Nya brandlarmsregler
Installationsmetoderna förtydligas. Kravet på förläggning i rör är borttaget och ersatt med krav på att kabel ska vara skyddade mot mekanisk åverkan. Dessutom ska elektromagnetisk påverkan från kraftkablar eller annan utrustning minimeras. Generellt hänvisas till Elinstallationsreglerna och fastighetsnätsstandarderna för installation och samförläggning.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Ny kamerabevakningslag

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer upphöra att gälla.

Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Lättnader för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter väntas till hösten.

Det blir lättare för Polismyndigheten och för kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser.

Börjar gälla den 1 augusti 2018.

Skatt på sjukvårdsförsäkring

Privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren beskattas från och med den 1 juli 2018.  Företag som betalar sjukvårdsförsäkringspremier för hela året för de anställda före den 1 juli, berörs inte av de nya bestämmelserna.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Förmånsbeskattning på hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren förmånsbeskattas från halvårsskiftet. Skatteverket ska förtydliga vilken hälso- och sjukvård som är skattepliktig och vilka vårdinsatser som är skattefria i slutet av augusti 2018.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Företag som omfattas av skyldighet att föra personalliggare och har 16 eller fler anställda ska redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter specificerat per anställd varje månad till Skatteverket från halvårsskiftet. För övriga arbetsgivare är det årsskiftet som gäller.

För företag som är skyldiga att föra personalliggare, har fler än 15 anställda samt har SNI-kod F 41 (byggande av hus) gäller lagändringen från och med den 1 juli 2018.

Företag verksamma i installationsbranschen ligger huvudsakligen under SNI-kod F 43.2 (elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer) och omfattas då inte av lagändringen förrän den 1 januari 2019.

Den 1 januari 2019 införs nämligen reglerna för alla företag, med eller utan personalliggare, och i alla branscher.

Inkomstskatt och arbetsgivaravgifter ska redovisas digitalt till Skatteverket. I redovisningen ska uppgifterna specificeras per anställd varje månad. Den årliga avstämning som gjorts med hjälp av kontrolluppgifterna behövs därmed inte längre.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Läs mer: Då ska installatörsföretag redovisa på nytt sätt

Rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning

Den obligatoriska rehabiliteringsplanen innebär att arbetsgivaren ska göra en plan för återgång i arbete med den anställde efter 30 dagars sjukskrivning, om arbetsförmågan förväntas vara nedsatt under minst 60 dagar. För pågående sjukfall ges respit med att upprätta plan till den 30 september 2018.

Börjar gälla den 1 juli och 30 september 2018.

Bättre stöd för arbetsgivarens insatser

I samband med att de obligatoriska rehabiliteringsplanerna införs, utvidgar regeringen det arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare och gör om det. Nu ges bidrag på upp till 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår, och som mest 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår.

Börjar gälla den 1 juli och 30 september 2018.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Ett nytt bidrag införs till arbetsgivare för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan som företagshälsovård eller annan aktör.

Börjar gälla den 1 juli 2018.

Källor: Installatörsföretagen, Regeringskansliet