Logga in

Nu går rörleverantören vidare

Publicerad
3 maj 2018, 08:42

Efter nedslående tester gjorda på uppdrag av konkurrenten går nu rörleverantören vidare för att bevisa kvaliteten. Och grossisten avvaktar resultaten.

Efter att konkurrenten Uponor larmat om att LK Systems rör kan läcka höga halter kemikalier går nu bolaget vidare. Michael Söderberg, vd på LK Systems är mycket kritisk till de slutsatser som görs av Uponor.

LK Pex har låtit göra omfattande tester av ackrediterade typgodkännandeorgan sedan tidigt 2000-tal, utan någon anmärkning och detta ska ställas mot ett test, på ett rör, vid ett tillfälle. Han vidhåller att rören är säkra, håller högsta kvalitet och uppfyller samtliga svenska lagkrav.

Michael Söderberg

– För att undanröja minsta tvivel genomförs förnyade hygienprovningar av våra PE-Xa-rör enligt KTW-standarden för att verifiera tidigare resultat. Detta görs via typgodkännandeorganet Kiwa och helt i enlighet med deras rutiner vid rapporterade avvikelser. Dessa tester har nu startat och vi kommer också testa våra rör på samma testinstitut som Rise använt, säger Michael Söderberg, via mejl.

Hur är er kvalitetskontroll?

– Den är bästa tänkbara. Kvalitetskontroll för frisläppande av rör görs enligt kraven i europeiska PE-Xa-standarden SS-EN ISO 15875. Samtliga steg i LK Pex tillverkningsprocess specificeras också i typgodkännandet från Kiwa och efterlevnad följs upp via externa inspektioner.

Hur är spårbarheten?

– Den omfattar varje steg i produktionsprocessen. Spårbarhet av rör görs via produktionsdatum som trycks på rören. Varje rörproduktion har ett unikt ordernummer, till vilket processparametrar och kvalitetskontroller kopplas i LK Pex processdatasystem.

Hur kan ni kontrollera så stora tillverkningsmängder?

– Vi har under många år byggt upp rutiner för kontroll. Dels via kontinuerliga online-mätningar och loggningar av data i produktionen, dels via operatörs- och laboratoriekontroller i enlighet med typgodkännandet.

Hos grossisten Dahl Sverige följer man utvecklingen noggrant. Några planer på sluta sälja rör från LK Systems finns inte just nu.

Daniel Bik

– Vi är troligtvis största återförsäljaren så det är klart att vi vill gå till botten och få fakta på bordet. Vi har en nära dialog med LK Systems, säger Daniel Bik, marknads- och inköpsdirektör på Dahl Sverige.

Enligt Daniel Bik förlitar sig Dahl på de typgodkännande som finns sedan tidigare, och den fullgoda dokumentation som LK Systems lämnat gällande komponentmaterial.

Uponor lät Rise göra en oberoende studie av konkurenternas PEX-rör. Resultaten visade att de släpper ut höga halter organiska kolväten i rör avsedda för dricksvatten.

Provningarna var gjorda av ett ackrediterat laboratorium i Tyskland enligt gällande standarder för typgodkännande. Förutom analysen för totalt organiskt kol (TOC) valde Uponor dessutom att leta efter en specifik typ av diol som bara fanns i LK Systems rör.