Logga in

När det kittlar i duschen…

Publicerad
9 maj 2018, 11:28

Men – hur sjutton blev det 181 volt här!?  En elmiss gjorde duschen livsfarlig.

– Att ha 181 volt mellan vattenröret och golvbrunnen är direkt livsfarligt, säger Henric Hagberg, som är elektriker och yrkeslärare på el- och energiprogrammet i Falköping.

Han konstaterar att den här typen av fel tyvärr inte är ovanligt. Bilden har publicerats i Facebook-gruppen Elfel, där många kan vittna om liknande fel i såväl gamla som nya hus.

Ibland är orsaken den elektriska golvvärmen. Men inte just i det här fallet eftersom det rör sig om vattenburen golvvärme.

Förklaringen är i stället att ett vägguttag på övervåningen hade bytts ut på ett felaktigt sätt så att den gamla plåtdosan i metall blev spänningsförande.

Huset är från 1920-talet har även elrör av metall, som därmed blev spänningssatta. Dessvärre är ramen på golvbrunnen också i metall, och den kom på något sätt i kontakt med de spänningsförande delarna.

Eftersom vattenledningarna är jordade så uppstår en elektrisk spänning på hela 181 volt mellan golvbrunnens ram och vattenledningarna.

Läs mer: Strömförande avlopp

– Vi kan bara vara glada för att ingen allvarlig olycka hände denna gång. Men det finns tyvärr exempel på liknande fel där det har slutat med dödlig utgång när någon har kommit i kontakt med den spänningsförande delen och ett jordat föremål och därigenom fått en strömgenomgång, säger Henric Hagberg.

Att byta ut vägguttag mot ett likadant nytt är inte auktorisationskrävande, sådana installationer får en lekman utföra.

– Problemet är när någon gör en installation men inte har riktigt koll på hur man ska göra. Det gäller att se till att inga ledare blir klämda bakom metalldelar eller liknande, säger Henric Hagberg.

Han berättar att personen som utförde installationen gjorde ytterligare ett misstag förutom att klämma ledaren: Det gamla ojordat uttaget byttes mot ett nytt jordat. Det orsakade inte felet på bilden, men det är ett elfel i sig.

– Som lekman får man inte ändra eller lägga till något i en befintlig installation. Vill man byta ut sina ojordade vägguttag till jordade ska man anlita en installatör som drar om ledningarna och drar fram en gröngul skyddsjordsledare till alla vägguttag. Dessutom ska jordfelsbrytare installeras. Detta ökar el säkerheten i huset väsentligt, säger Henric Hagberg.