Logga in

Så mycket får entreprenören böta

Publicerad
4 apr 2018, 23:46

Ett byggföretag från Karlstad får dryga böter för att man inte anmält byggarbetsplatsen till Skatteverket eller haft personalliggare.

Entreprenören skulle utföra ett dräneringsarbete i december 2016 på en egen fastighet i centrala Karlstad.

Bolaget menar att man inte hade någon skyldighet att använda personalliggare, då det handlade om ett separat projekt.

Läs mer: Då ska installatörsföretag redovisa på nytt sätt

Avsikten var att senare genomföra en omfattande ombyggnation av fastigheten.

Men bolaget hade varken fått bygglov eller fastställt startdatum när Skatteverket kom på oväntat besök och upptäckte att personalliggare saknades.

Totalkostnaden för ombyggnationen visade sig dessutom uppgå till ett betydligt högre belopp än vad som först antogs, något som annars skulle kunna ha utgjort ett undantag från kravet på personalliggare.

Kammarrätten i Göteborg ger dock Skatteverket rätt i att även åtgärder som görs inom en nära tid framöver har betydelse för krav på personalliggare.

Läs mer: Skatteverket backar om personalliggare

”Om åtgärderna har ett nära tidsmässigt samband och de utförs på samma plats kan de utgöra en och samma byggarbetsplats”, menar Kammarrätten.

Däremot har det ingen avgörande betydelse om bygglov beviljats eller inte.

Kammarrätten menar också att det står klart att projektet inte omfattas av undantaget från personalliggare.

Conny Svensson, Skatteverket

– Kammarrätten går på Skatteverkets linje. Domstolen anser att det finns ett samband mellan dräneringen och den kommande byggnationen och bedömningen måste göras vid en viss given tidpunkt. Det vill säga senast när arbetet drar igång, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, i en kommentar till VVS-Forum.

Undantag kan bland annat ges för byggarbetsplatser där den sammanlagda kostnaden för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas understiga fyra prisbasbelopp (182 200 kronor, 2018).

”Bolaget har alltså i egenskap av byggherre varit skyldigt att tillhandahålla utrustning för att en elektronisk personalliggare ska kunna föras”, fastslår Kammarrätten.

Domstolen ger därmed Skatteverket rätt att ta ut en kontrollavgift på 37 500 kronor.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Fakta/Personalliggare

  • Från den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs.
  • En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass.
  • Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.