Logga in

Ny metod jämnar ut temperaturen

Publicerad
27 apr 2018, 08:56

Injustering av radiatorsystem är nödvändigt för bra inneklimat och hög energiprestanda. Nu är det bekräftat att en förenklad metod med automatisk balansering ger resultat.

Det är Danfoss som lyfter fram metoden Optimal 2 som ska vara en smidig metod för injustering av tvårörs-värmesystem. Danfoss menar att metoden följer dynamiken i fastigheten och gör att förutsättningarna kan ändras utan att värmesystemet påverkas.

Metoden har bland annat använts av Caverion i en problemfastighet i Skellef­teå.

Kristoffer Falknäs– Problemet med fastigheten var de stora skillnaderna på inomhustemperatur. Det går att få bra inneklimat med andra system, men det här är smidigt och enkelt med den generella injusteringsmetoden, säger Kristoffer Falknäs, projektledare på Caverion i Skellefteå.

Fastigheten Hjorten i centrala Skellefteå ägs av Diös Fastigheter. Den byggdes 1954 och har i dag parkerings­garage, kontor, konferenslokaler samt butiker på gatuplan. Byggnaden är 5 800 m2 fördelat på fyra våningar.

Hyresgästerna rapporterade om temperaturskillnader från 20 till 25 °C och trots hög framledningstemperatur i radiatorsystemet behövdes stöttning med elektriska värmare.

I energioptimeringsprojektet ingick flera delar; ventilation, styr- och regler samt VS. Kristoffer Falknäs ansvarade för VS-optimeringen där radiatorsystemet injusterades med Optimal 2.

– Det är en förenklad injusteringsmodell, ventilerna gör systemet smart med samma tryckfallsuppsättning över alla stammar oberoende av avstånd från cirkulationspumpen i undercentralen. Det handlar om att installera tryckfallsreglerande stamventiler, byta termostatventiler, injustera efter en lathund och logga inomhustemperatur, säger han.

Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid injustering. Många gånger kan det vara svårt att få fram dokument på gamla anläggningar och i fastigheterna har ofta andra åtgärder genomförts, exempelvis tilläggsisolering eller fönsterbyte.

Enligt Danfoss ska detta bli enklare med Optimal 2-metoden, eftersom det inte ska behövas nya beräkningar.

– Fördelen är att det förenklar för montörerna. Det behövs ingen flödesberäkning eller injusteringsinsatser på stammarna. Efter att tryckfallet längst bort är bestämt gör ventilerna jobbet, förklarar Kristoffer Falknäs.

Caverion gjorde först en injustering av halva fastigheten Hjorten. Den resulterade i 21 procent minskad fjärrvärme och lika stor elbesparing. Enligt Diös Fastigheter har även temperaturen blivit jämnare och hyresgästerna nöjdare.

Optimal 2 har använts tidigare av Caverion, bland annat i ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) åt Älvsbyn kommun 2013–2014. Caverionanställda har gått Danfoss utbildning och blivit certifierade för systemet.

Enligt Kristoffer Falknäs är fastighets­ägarens kostnad för injustering med Optimal 2 jämförbar med andra metoder, men själva injusteringsarbetet går snabbare. Det finns även driftfördelar, under förutsättning att allt blir väl dokumenterat.

– Det gäller oavsett vilka termostatventiler som används. Ett ordentligt injusteringsprotokoll är till stora fördelar för driftpersonalen. Med detta system behöver de inte fundera på tryckfallsproblem över stammar, säger Kristoffer Falknäs.

Rätt injustering minskar även risken för störande ljud i radiatorsystemet.

– Pumpdriften blir också optimerad eftersom cirkulationspumpen ställs så lågt som behövs för stammen längst bort. Vi byter samtidigt till nya frekvensstyrda cirkulationspumpar men det behöver man inte göra om det finns en nyare pump, säger Kristoffer Falknäs.

I Optimal 2 ingår differenstrycksregulator (stamventiler) ASV-PV och ASV-BD samt radiatorventil och termostater i serien RA-2000.

Injusteringsmetodik finns även från andra företag, exempelvis Markaryds Metallarmatur, MMA, och IMI Hydronics.

Fakta/Optimal 2-metoden

Inventering vid kall årstid:

 • Ta reda på värmesystemets historik samt brister och problem som hyresgäster och driftansvariga upplevt.
 • Mät aktuell utetemperatur, utgående tillopps- och returtemperatur.
 • Läs av kurvinställning och eventuell parallellförskjutning i reglercentralen.
 • Vid stort temperaturfall i fördelningsledningarna kontrollera rörisoleringen.
 • Kontrollera tryckhöjning och flöde för cirkulationspumpen. Den bör ha styrning för konstant tryckhöjning.

Utförande:

 • Bestäm alla rumsytor.
 • Bestäm inställningsvärden för varje radiatorventil enligt ritningar och Danfoss data.
 • Dokumentera vald förinställning (injusteringsprotokoll).
 • Bestäm rumstemperaturbegränsningar tillsammans med fastighetsägare och drift­ansvarig.
 • Välj passande differenstrycksregulator.
 • Montera differenstrycksregulatorerna.
 • Montera radiatorventiler och ställ in aktuella värden i samtliga stammar.
 • Fyll och lufta systemet.

Driftsättning:

 • Mät differenstrycket över sista stammen.
 • Ställ in cirkulationspumpen för erforderlig tryckuppsättning.
 • Montera termostatdelarna.
 • Ställ in kurvan i reglercentralen på ett rimligt värde i förhållande till tidigare inställning.

Uppföljning:

 • Mät tillopps- och returtemperatur vid värmecentralen, sista stammen och radiatorn i systemet vid så låg ute­temperatur som möjligt.
 • Kontrollera temperaturer efter en tids drift och justera om det behövs.

Typisk användning av automatiska balanseringsventiler (ASV-ventiler) för att reglera differenstrycket i vertikala värmestammar i äldre fastigheter. Flödet i varje radiator begränsas med förinställda termostatiska radiatorventiler som tillsammans med ett konstant tryck ger balanserad värmedistribution. I nya installationer används oftast horisontella slingor. Källa: Danfoss