Logga in

Golvvärmen frös sönder

Publicerad
20 apr 2018, 14:12

När golvvärmeslingorna kontrolltrycktes i den nybyggda villan missade man att tillsätta frysskyddsmedel i vattnet. Det blev ett dyrt misstag för entreprenören.

Entreprenören har en enskild firma i Nacka med verksamhet inom glas, bygg och fastighet. Enligt Bolagsverket avregistrerades företaget sommaren 2010.

Trots det anlitades entreprenören i samband med ett villabygge i Nacka, när golvvärmeslingorna skulle kontrolltryckas vid gjutningen av ett betonggolv.

Kontrolltryckning utfördes i oktober 2014 genom att rören fylldes med vatten och sattes under tryck.

Men inget frysskyddsmedel tillsattes i vattnet som golvslingorna fylldes med, trots att golvet skulle stå utan väggar och tak ett bra tag framöver.

Dagen efter kontrolltryckningen skedde gjutning av betonggolvet.

Våren 2015 uppmärksammade den 40-årige villaägaren att golvvärmen i källaren inte fungerade.

Han upptäckte skadan vid vattenfördelaren som satt ovanför betongplattan och misstänkte då att även rören under betongen var trasiga.

Enligt honom hade golvvärmerören frusit sönder och han krävde entreprenören på ersättning för skadorna. 

Läs mer: Enklare söka läckor med luft

VVS-företaget Turex Rör i Nacka som undersökte golvvärmesystemet 2015 konstaterade att alla rörslingorna hade frusit sönder.

Richard Östberg, installationschef på Turex Rör.

– Skadan orsakades av vintern, rören hade frusit sönder. Rörfirman som utförde uppdraget hade inte frysskyddat rören med glykol, säger Richard Östberg, installationschef på Turex Rör till VVS-Forum.

Villaägaren hänvisar till Säker Vattens branschregler där det framgår att kontrolltryckning antingen kan ske med luft eller vatten.

Enligt Säker Vatten är det olämpligt att använda vatten för kontrolltryckning. Ett alternativ är att använda luft med lågt övertryck, max 1,1 bar.

Av golvvärmeleverantörens anvisningar framgår också att etylen eller propylen ska tillsättas om det föreligger frysrisk.

Men företagaren menade att inget fel begåtts och att han endast förmedlat en kontakt mellan villaägaren och ett VVS-företag, som utförde kontrolltryckningen.

Genom att utföra tjänsten felaktigt har samtliga golvvärmerör i betonggolvet frusit sönder och spruckit.

“Kontrolltryckningen är felaktig i sig eftersom entreprenören inte tillsatt frysskyddsmedel. Det ska alltid finnas frysskyddsmedel i anläggningen när den är i drift. Kontrolltryckningen uppfyller därmed inte kravet på fackmässighet och omsorg. Att underlåta att informera om behovet av att tömma ut vatten eller om de risker det medför att lämna vatten kvar i röret eller om att frysskyddsmedel inte hade tillsatts utgör bristande omsorg för konsumentens intressen,” menar villaägaren, som beställt tjänsten i egenskap av konsument.

“Även om kontrolltryckningen utgjort en del av småhusentreprenaden är det en självständig tjänst som ingen annan än entreprenören ansvarar för”, hävdar 40-åringen som nu sålt villan, men med ett lägre pris på grund av fastighetens befintliga skada.

Nacka tingsrätt beslutade att entreprenören ska betala totalt drygt 720 000 kronor till villaägaren.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, utan kan överklagas till Svea hovrätt, som dock kräver prövningstillstånd.