Logga in

Fortsatt framåt för installationsmarknaden

Publicerad
11 apr 2018, 09:00

När byggmarknaden bromsar in så fortsätter installationsmarknaden med hög fart framåt. Enda gruset i maskineriet är brist på arbetskraft.

NORDBYGG 2018. Så blir byggmarknaden 2018, var rubriken på VVS-Forums paneldebatt. Men det visade sig snart att byggmarknaden och installationsmarknaden är två skilda ting när det gäller konjunkturer. 

Se filmen: Här finns jobben!

Byggmarknaden mattas av, medan installationsmarknaden kommer att gå fortsatt bra både under 2018 och 2019, menade Thomas Ekvall prognoschef för Prognoscentret.

– Det är framför allt bostadsrättsmarknaden som viker, men det ser bra ut för installatörsföretagen, betonade han.

I år väntas en kraftig tillväxt på sju procent av installationer i kontor och lokaler, enligt Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport. Den starka ökningen gäller såväl el- som vs-installationer.

– Nedgången i bostadsbyggandet påverkar främst bostadsutvecklare, men inte oss. Marknaden för installatörer är god. Och den del av Sverige som växer mest nästa år är Västra Götaland, menade Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, som också framhöll renoveringsbehovet av det befintliga beståndet som en stor marknad för installatörsföretag.

Läs mer: Bostadsbyggandet fortsätter öka – men Bravida ser tecken på nedgång

– Segmentet bostäder är relativt litet hos oss, 12–15 procent. Vi är stora inom industrin, som går fortsatt starkt, sa Klas Tocklin, vd för Caverion.

– Så du ser en fortsatt stark konjunktur för er del? undrade moderatorn, Fredrik Karlsson, chefredaktör på VVS-Forum.

– Absolut, men den stora utmaningen för oss är att hitta personal till alla projekt, svarade Klas Tocklin.

Läs mer: Över 60 000 lägenheter påbörjade 2016

Linda Lönneberg, affärsområdeschef VVS på Projektengagemang,bekräftade den positiva bilden för installatörsmarknaden.

– På VVS-sidan har vi en väldigt hög beläggning på alla våra kontor, men arkitekter och projektledare börjar känna av en viss avmattning, påpekade hon och tillade att det finns en enorm investeringsportfölj och ett stort tryck från offentliga sektorn när det gäller skolor, sjukvård och infrastruktur.

Linda Lönneberg lyfte också fram bristen på återväxt av yngre personer, både på konsult- och entreprenörsidan. 

– Vi har en hög åldersstruktur med många som går i pension. Branschen behöver gå igenom en föryngringsprocess. I dag ligger inte utmaningen i att hitta uppdragen, utan att hitta kompetenta personer och få in morgondagens generation i branschen.