Logga in

Bostadsbyggandet fortsätter öka

Publicerad
20 feb 2018, 06:00

Bostadsbyggandet ökade 8 procent 2017 jämfört med 2016. Samtidigt finns tendenser på minskad nyproduktion, menar Bravidas vd och koncernchef, Mattias Johansson.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 64 000 lägenheter under 2017.Det är framför allt byggandet av flerbostadshus som har ökat, rapporterar Statistiska Centralbyrån (SCB)

2017 påbörjades cirka 50 750 lägenheter i flerbostadshus under året, vilket är 9 procent fler än under 2016.

Nyproduktion av bostäder 2007-2017. Grafik: SCB

Läs mer: Över 60 000 lägenheter påbörjade 2016

Över hälften av de nybyggda lägenheterna är hyresrätter.

I storstadsområdena för Stockholm, Göteborg och Malmö ökade bostadsbyggandet med knappt 6 procent.

Men på flera håll i landet går bostadsbyggandet ner, däribland i Norrbottens, Västmanlands och Kalmar län där bostadsbyggandet minskat med över 40 procent jämfört med 2016, enligt SCB.

Nordea spår att antalet påbörjade nybyggnationer sjunker till 58 000 under 2018 och till 50 000 år 2019.

Läs mer: Tillväxten inom VVS-installationer mattas av

En del av byggsektorn är installatörsbranschen, även om affärsområdet bostäder vanligen står för en mindre part av omsättningen.

Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef

Hur påverkar detta Bravida?

– Vi ser tendenser på att nyproduktionen av bostäder kommer att minska. Men efterfrågan kommer att öka på renoveringar av befintligt fastighetsbestånd och det kommer så klart att påverka Bravida och branschen, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida, och tillägger:

– Bostäder stod för 16 procent av Bravidas intäkter under 2016 och 2017, så vi ser ingen ökning totalt sätt. Däremot kan vi se att det kommer mer från nybyggnation och lite mindre från andra delar som service och ROT-arbeten.

Hur påverkar detta installatörsbranschen?

– Oavsett marknad så måste branschen bli bättre på att ta betalt för våra tjänster och prissätta risk, menar Mattias Johansson.

Thomas Enström, regionchef Mitt, Caverion

Även Thomas Ernström, regionchef Mitt på Caverion, är inne på att konsekvensen av minskat bostadsbyggande blir ökad ombyggnation:

– En konsekvens som en avmattning i bostadsbyggandet får i vår bransch är att fokus kan flyttas från nyproduktion till moderniseringar. Ur ett samhällsperspektiv kan detta ge andra positiva konsekvenser, vi blir en del av att vårda det fastighetsbestånd som redan finns. Och här finns oerhört mycket att göra. Bland annat när det gäller energieffektivisering och modernisering, säger han.