Logga in

Stor installatör i misstänkt muthärva

Publicerad
13 okt 2017, 14:31

Ett av de större installatörsföretagen misstänks för ekonomiska oegentligheter som kostat Luleå kommun närmare en halv miljon kronor.

En internutredning om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå under perioden 2012–2014 är nu klar. Den visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på förvaltningen och Caverion.

Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte hända igen.”

Roger Danell, stadsbyggnadschef i Luleå.

Stadsbyggnadschef Roger Danell har låtit revisionsföretaget KPMG göra en oberoende granskning avseende korruptionsanklagelser mot förvaltningen och den eventuella ekonomiska skada kommunen lidit av i samband med detta.

Nytt steg mot ren byggbransch

Internutredningen visar, efter genomgång av polisutredningar, fakturor och annat material, att de påstådda oegentligheterna sannolikt har förekommit och att kommunen har lidit en ekonomisk skada som uppgår till minst 463 000 kronor. Granskningen visar också på allvarliga brister i hanteringen av fakturor och beställningsunderlag.

– Det här är självklart helt oacceptabelt och ska inte hända. Det är vårt ansvar att se till att vi har tydliga rutiner och en fungerande kontrollapparat. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete när det gäller hanteringen av beställningar och fakturor, säger stadsbyggnadschef Roger Danell i ett pressmeddelande.

I november 2014 kom det fram att ett tiotal personer på stadsbyggnadsförvaltningen under åren 2012–2014 skulle ha tagit emot elektronik, vitvaror och andra tjänster till ett värde av 463 000 kr från Caverion, en av kommunens leverantörer.

Ny överenskommelse mot korruption i byggbranschen

Kommunen polisanmälde då händelsen, men utredningen lades ner i brist på bevis.

”Våra processer har visat sig fungera, och det är det viktigaste för oss. Vi jobbar ständigt med de här frågorna och utbildar alla i företaget i etiska riktlinjer för att alla våra medarbetare ska göra rätt.”

Erika Björnesparr, Caverion

Dessa varor och tjänster ska, enligt uppgift av Caverions personal, ha betalats av kommunen genom påslag på fakturor med 20–25 procent.

Varnar för korruption vid direktupphandlingar

Enligt tidningen Byggvärlden är Caverion nöjd med att företaget har ett internt kontrollsystem som fungerat så pass bra att oegentligheterna uppdagades. De två personer som misstänks för givande av muta jobbar inte längre kvar i företaget.

– Våra processer har visat sig fungera, och det är det viktigaste för oss. Vi jobbar ständigt med de här frågorna och utbildar alla i företaget i etiska riktlinjer för att alla våra medarbetare ska göra rätt, säger Erika Björnesparr på Caverion till Byggvärlden.