Logga in

Så fungerar det nya ekonomiska stödet för lärlingar

Publicerad
26 okt 2017, 06:30

Sedan i våras kan VVS-företag ansöka om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar (YA) av till exempel lärlingar. Installatörsföretagens arbetsrättsjurist Anna-Mi Björkvik förklarar hur stödet fungerar. 

Stödet kan användas av företag som är verksamma inom VS,industrirör, sprinkler, kyla och teknisk isolering. 

– Tanken med yrkesintroduktion är att en person ska ha möjlighet att lära sig arbetet på jobbet. Stödet som du som arbetsgivare kan erhålla ger dig en möjlighet att säkra arbetsplatsens kompetensbehov, samtidigt som du får en ekonomisk lättnad under som mest tolv månader, förklarar Anna-Mi Björkvik, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen (IN).

Arbetsgivare gör vågen gör introduktionsjobben

Stödet som ges till YA består av två delar: 

  • en lönesubvention varje månad som motsvarar arbetsgivaravgiften, ett belopp som tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på skattekontot samt
  • ett handledarstöd uppgående till som mest 2 500 kronor vid en heltidsanställning. Handledarstödet lämnas till arbets­givaren genom bidrag med 115 kronor per anställd och dag.

– Jag vet att YA har tagits emot med glädje för det är många företag som har eller ligger i loopen för att nyttja sig av det. Stödet är väldigt efterfrågat så vår förhoppning är att så många som möjligt ska få vetskap om det och ansöka. Det finns ingen begränsning i stödet av hur många anställda eller hur många företag som kan använda sig av det. Ju fler desto bättre, säger Anna-Mi Björkvik.

Stödet är kopplat till två olika kollektivavtal. Det ena kollektivavtalet gäller personer som anställs inom ramen för utbildningsavtalet, det vill säga VVS-montörer, VVS-isolerare, isoleringsplåtslagare och industrirörmontörer. Det andra avtalet omfattar kylmontörer/kyltekniker samt sprinklermontörer.

– Det är många olika yrkeskategorier som kan anställas inom ramen för de här två kollektivavtalen. Fördelen med YA är bland annat att man som arbetsgivare får en ekonomisk lättnad vid anställning av ”anställda under utbildning” och företagslärlingar, säger Anna-Mi Björkvik. 

Personen som ska anställas ska tillhöra någon av följande tre grupper:

  • ungdomar 15–24 år utan relevant yrkeskunskap eller som varit arbetslösa i minst 90 dagar,
  • nyanlända personer över 25 år eller
  • långtidsarbetslösa personer över 25 år.

Nyanlända och långtidsarbetslösa kan anställas även om dessa har erfarenheter av yrket sedan tidigare.

– Om alla kriterier för att ansöka om stödet uppfylls finns det ytterligare några aspekter som är viktiga att tänka på, påpekar Anna-Mi Björkvik.

Så vill VVS Företagen lösa lärlingskrisen

Minst 15 procent av arbetstiden i den aktuella anställningen ska innehålla handledande utbildning.
– Det krävs att man utser en handledare för den här personen eftersom tanken är att man ska lära sig arbetet på jobbet, säger Anna-Mi Björkvik.
– De som går under utbildningsavtalet faller in under VVS-Branschens yrkesnämnd och det utbildningssystem som finns där för dessa yrkeskategorier. Vissa är exempelvis kopplade till KUB, kvalitetssäkrad utbildning. Då uppfylls villkoren direkt. För kyltekniker, kylmontörer och sprinklermontörer finns dock inget uttalat utbildningssystem på samma sätt.
För dessa yrkeskategorier har och ska VVS Företagen ta fram branschanpassade mallar som kan användas vid upprättandet av den individuella utbildnings- och handledningsplanen. Vissa av mallarna finns redan nu att ladda ned på VVS Företagens hemsida och övriga inom en snar framtid.

Ett krav är också att anställningstiden ska vara minst sex månader.
YA är dock ingen särskild anställningsform utan de anställningsformer som ska tillämpas är de som framgår av Teknikinstallationsavtalet, dels i Utbildningsavtalet dels i Anställningsskyddsöverenskommelsen (ÖLAS).
– Du kan provanställa, viss­­tidsanställa eller tills­vidareanställa. Det viktiga om du exempelvis ska visstidsanställa är att anställningstiden inte får understiga sex månader, framhåller Anna-Mi Björkvik.
Stödet beviljas upp till tolv månader.
– Om det gäller en tillsvidareanställning är det de första tolv månaderna som du erhåller stödet för. Därefter upphör stödet och anställningen fortlöper som vanligt, säger Anna-Mi Björkvik.

Det ska bli lättare att hitta lärlingsplatser”

Innan anställningen påbörjas måste ansökan vara beviljad av Arbetsförmedlingen.
– Enligt Arbetsförmedlingen är handläggningstiden för ansökan ungefär tio dagar. Dessförinnan ska ansökan vara ifylld och ha skickats till Byggnads för godkännande, förklarar Anna-Mi Björkvik.
Byggnads kontrollerar att den anställde har avtalsenlig lön, det vill säga lön enligt kollektivavtalet, samt att utbildnings- och handledningsplanen är upprättad.
– Då krävs det bara en hänvisning till ”kuben” ifall den anställde kan kopplas till den. Man kan ingå anställningen i samband med att YA-ansökan upprättas men anställningen får inte påbörjas förrän den har beviljats. Det vill säga man får inte fysiskt befinna sig på arbetsplatsen och utföra arbete innan ansökan är beviljad, förtydligar Anna-Mi Björkvik.
På VVS Företagens hemsida finns en ”steg för steg-guide” vid ansökan om stöd för YA.

– Där framgår vad som är viktigt att tänka på. Där får företagen också hjälp att fylla i ansökan, exempelvis med vad kollektivavtalen heter och med att ange ett specifikt arbetsställenummer, ett så kallat CFAR-nummer. Det kanske inte är så lätt att känna till för en arbetsgivare som inte har stött på det tidigare, avslutar Anna-Mi Björkvik. 

Tre krav för att använda YA-stödet

  1. Företaget är medlem i VVS Företagen eller har hängavtal med Byggnads.
  2. Personen ska anställas inom ramen för utbildningsavtalet eller som kyltekniker, kylmontör eller sprinklermontör.
  3. Den som ska anställas tillhör någon av de tre grupperna ungdomar 15–24 år, nyanlända över 25 år eller långtidsarbetslösa över 25 år.