Logga in

”Gamla VA-ledningar förorenar dricksvattnet”

Publicerad
23 okt 2017, 06:00

Utbytestakten av VA-ledningarna är i dag i genomsnitt 260 år trots att rörens tekniska livslängd uppskattas till ungefär 100 år. Tre tunga representanter för VA-branschen varnar nu för följderna.

”Drickbart vatten direkt ur kranen kan snart vara en lyxvara. Extremare väder, åldrande ledningar, eftersläpande underhåll och låg kunskap om problematiken gör vårt VA-nät allt mindre hållbart.”

Gamla avlopp bakom algblomning

Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna

Det skriver Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas råd och Mats Rosman, vd på Svenska Rörgrossistföreningen – alla samordnare i organisationen VA-Fakta – i en debattartikel i Katrineholms-Kuriren, Sundsvall Tidning med flera lokaltidningar.

Här finns landets värsta avlopp

”Underhållsbehovet skjuts på framtiden trots att vi redan i dag ser konsekvenserna av nätens ålder: En ökande mängd läckor, avbrott i vattenförsörjningen och bristande dricksvattenkvalitet.”

VA-ledningarnas tekniska livslängd är ungefär 100 år, men den genomsnittliga utbytestakten av VA-ledningarna 260 år. Många kommuner saknar i dag en plan för föryngring och anpassning av VA-näten.

”Underhållsbehovet skjuts på framtiden trots att vi redan i dag ser konsekvenserna av nätens ålder: En ökande mängd läckor, avbrott i vattenförsörjningen och bristande dricksvattenkvalitet”, skriver Hampe Mobärg, Anders Mårtensson och Mats Rosman.

Tarmbakterier i dricksvattnet

Våren 2016 kom dricksvattenutredningen som slog fast att svenskt dricksvatten riskerar att försämras inom en snar framtid om inte åtgärder vidtas.

”När ska regeringen agera?” undrar debattörerna och pekar på den senaste situationen med förorenat dricksvatten i Eskilstuna.

”Företeelsen belyser ett bland politiker sedan länge känt problem: förnyelsetakten av VA-näten är underdimensionerad”, menar de tre vd:arna.

Nya gifter hotar dricksvattnet

VA-Fakta anser att det främst är fyra punkter som regeringen måste prioritera:

  1. Förenkla samverkan mellan kommuner och VA-huvudmän för att hjälpa kommuner att möta kompetens- och resursbrist.
  2. Öka de statliga anslagen till landets kommuner för att prioritera VA-näten. Kommunerna måste våga höja VA-taxan för att möjliggöra ökade investeringar.
  3. Utöka möjligheterna att fondera medel för att säkra kommuners möjligheter till en långsiktig underhållsplanering.
  4. Göra det obligatoriskt att ta fram en förnyelse- och klimatanpassningsplan.

Läs hela utredningen här.

Fotnot: Bakom VA-Fakta står Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd.