Logga in

De kan få böta för spridning av asbest

Publicerad
1 sep 2017, 15:01

Företaget som orsakade spridningen av asbest vid renoveringen av Risbergska skolan i Örebro får sannolikt böta, enligt Arbetsmiljöverket. 

Som VVS-Forum rapporterade om i våras var de två, inhyrda uzbekiska rörisolerarna helt oskyddade när de i mars i år kapade asbeströr med en tigersåg vid renoveringen av Risbergska skolan i Örebro.

Bråk efter asbestfall i Örebro

Männen, som är i 30-årsåldern, var ovetandes om att det fanns cancerframkallande asbest i rören, vars damm de andades in vid sågningen.

Arbetet skedde i skolans källare och de asbesthaltiga rördelarna bars genom skolbyggnaden där de sen kastades i en öppen container.

Allt i strid mot gällande föreskrifter om hur asbest ska hanteras. Den asbestorsakade cancern kan ta upp till 40 år på sig innan den utvecklas.

”Dagens montörer känner inte till asbest”

Kommunala Futurum fastigheter, som äger fastigheten och beställt renoveringen, visste om att det fanns asbest i byggnaden innan situationen uppstod.

Företaget som uzbekerna var inhyrda hos, Luftis AB, anmälde saken till Arbetsmiljöverket som nu kommit fram till att det sannolikt handlar om en olyckshändelse och lägger därför ner utredningen.

Företaget som hyrt in rörisolerarna från Luftis AB är Mårten Isolering.

”Jag fick i onsdags telefonsamtal från Arbetsmiljöverket. De meddelade mig att ärendet nu ligger hos deras jurister som utreder om det blir fråga om sanktionsavgift. De sa vidare att om det blir fråga om saktionsavgift är det Mårtens Isolering som kommer att debiteras den”, skriver Mikael Essén, vd på Esséns Rör och delägare till Mårten Isolering, till VVS-Forum.

VVS-montörer bland de mest utsatta för asbest

”Beslutet är inte formellt taget och jag kan inte säga något om beloppet. Det beror exempelvis på hur många sysselsatta som det finns i företaget.”

Ulf Boström, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket

Myndigheten har i stället beslutat att gå vidare med ett underlag om sanktionsavgift som ska riktas mot det företag som skulle sköta rörisoleringen och som i sin tur hyrde in ett annat företag för att hjälpa till med det.

– Vår bedömning är att det är en ren olycka och att det är ett misstag som begåtts. Det är oerhört svårt att bevisa att någon gjort det med uppsåt eller flit. Vi bedömer inte att någon har möjlighet att klara det i en rättslig instans, säger Ulf Boström, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, till tidningen Byggnadsarbetaren.

– Beslutet är inte formellt taget och jag kan inte säga något om beloppet. Det beror exempelvis på hur många sysselsatta som det finns i företaget, menar Ulf Boström.