Logga in

Historiskt beslut om samgående

Publicerad
19 maj 2017, 19:08

Medlemsföretagen hoppas få en starkare röst i samhällsdebatten när VVS Företagen och EIO nu samlats i en ny arbetsgivar- och branschförening. VVS-Forum Play var på plats fredag 19 maj när det historiska beslutet fattades.Den nya föreningen samlar 3 650 företag med sammanlagt 49 000 anställda.

Rättelse: I TV-inslaget nämns ”Installatörsföretagens årsmöte”, det ska naturligtvis vara VVS Företagens årsmöte.